Verkiezing Adviesraad Stompwijk 19 maart

Verkiezing Adviesraad Stompwijk op 19 maart  2014                                                                 

Op woensdag 19 maart 2014 is de verkiezing van de Adviesraad Stompwijk, gelijk met de verkiezing van de leden van de gemeenteraad.

Iedere kiesgerechtigde die tot het stemdistrict Stompwijk behoort, heeft de gelegenheid te stemmen voor de Adviesraad. Zij krijgen hier een afzonderlijke oproep voor.

De taak van de Adviesraad Stompwijk is het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg te adviseren over onderwerpen, die voor de behartiging van de belangen van Stompwijk wenselijk of noodzakelijk zijn.

Kandidaatstelling

Voor de verkiezing van de leden van de Adviesraad kunt u zich kandidaat stellen. De betreffende formulieren ontvangt u samen met de Dorpsketting van 21 januari 2014. Vanaf die datum zijn de formulieren eveneens verkrijgbaar in de bibliotheek aan de Zustersdijk. U kunt zich kandidaat stellen voor de Adviesraad Stompwijk in de week van 3 februari 2014. Gelet op de openingstijden van bibliotheek kunnen de kandidatenlijsten tot uiterlijk vrijdag 7 februari a.s. om 20.00 uur in de stembus van de bibliotheek aan de Zustersdijk 21 worden gedeponeerd.

De openingstijden van de bibliotheek zijn :

· Dinsdag    13:00 – 17:00 uur

· Woensdag 09:30 – 13:30 uur

· Vrijdag      18:30 – 20:00 uur

Vereisten

Ter herinnering geven wij aan wie zich kandidaat mag stellen.
Alle personen die wonen in het stemdistrict Stompwijk, Nederlander zijn of de nationaliteit bezitten van één van de landen uit de Europese unie, de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en het passief kiesrecht niet is ontzegd, kunnen zich kandidaat stellen voor de Adviesraad Stompwijk.
Ook niet-Nederlanders van buiten de Europese unie die in het stemdistrict Stompwijk wonen, de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en het passief kiesrecht niet is ontzegd, kunnen zich kandidaat stellen, maar zij moeten wel gedurende 5 jaar legaal in Nederland verblijven. 

Hoe gaat het in zijn werk ?

Voldoet u aan bovenstaande eisen en wilt u zich verkiesbaar stellen dan moet u uw naam op de lijst invullen en die door tenminste tien stemgerechtigden laten ondertekenen. Ook moet u de verklaring boven aan de lijst invullen en ondertekenen, waaruit blijkt dat u instemt met uw kandidaatstelling.
Let op : u kunt slechts één kandidatenlijst ondertekenen.

Meer dan één kandidaat kunt u dus niet steunen. Indien u meer dan één kandidatenlijst heeft getekend. Houdt dit in dat deze lijsten, zonder correctie, ongeldig zijn.

De stembus wordt vervolgens op maandag 10 februari 2014 in het stadskantoor geopend en de lijsten worden gecontroleerd. Indien de lijsten gebreken vertonen, krijgen de aanstaande kandidaten tot en met maandag 17 februari 2014 gelegenheid om deze te corrigeren Op dinsdag 25 februari 2014 worden de kandidaten bekend gemaakt in de Dorpsketting en op 4 maart 2014 in de gemeenterubriek van Het Krantje.