Berichten-RK ParochieKern H. Laurentius Stompwijk

Berichten- RK Parochie Kern H. Laurentius-Stompwijk

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655

Email adres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur op afspraak.

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties  op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekening nr. 1433.26.430

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Weekvieringen in de RK Parochiekern  H.Laurentius

Woensdag         5    febr. 09.00 uur                            Kerkschoonmaak

Donderdag        6    febr. 20.00 uur                            bijeenkomst van de Wijkcontactpersonen in de pastorie

Zaterdag          8    feb.  19.00 uur                             geen viering

Zondag            9    feb.   11.00 uur                            Eucharistieviering met parochiekoor,

                                                                               Voorganger pastoor J. v.d. Bie

Misintenties 

Zondag 9 febr. 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Gerard Pijnaker Jaargetijde, Corrie v. d. Zijden – v. Leeuwen, overleden ouders Vreeswijk – v. Leeuwen, Theo v. Geijlswijk, Nico Verhagen, Cock v. Geijlswijk, Wim Suijten, Herman Bennis, Ger Groeneweg – Luk, Hennie Peters, Pastoor v.d. Plas, Rie Luiten, Bea v. Bemmelen –Turnhout,  Surat “Kaew” Knijnenburg – Pesol, Jopie Lexmond – v. Santen, Cor Oudshoorn – Alkemade, Riet v. Logchem – Bennis, Toos Verhage – Luiten.

Kerkhulpen                                            Kosters                   Lectoren                      Misdienaars

zaterdag   8 feb.  19.00 u                       Adriaan H.                   geen                             geen

Zondag     9 feb.  11.00 u                       Adriaan H.                   Cees Bergen                  Kim Ammerlaan/Dries v. Bemmelen

 

Mededeling uit het secretariaat:

Kerkschoonmaak

 

Woensdag 5 februari wordt de kerk weer schoongemaakt, alle hulp is van harte welkom.

De koffie staat zoals gewoonlijk klaar.

Werkgroep schone kerk Corrie v. Santen- Wortman 

Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vast gesteld.

Aanmelden via het secretariaat.

 

Hebt u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld.

Contact via het secretariaat