Katholieke Bond voor Ouderen te Stompwijk

Katholieke Bond van Ouderen te Stompwijk

Nieuwsbrief februari no. 1

 

Beste KBO–leden

Nieuws vanuit de zorginstellingen

Betreft voorlichting mantelzorgers,

Het bestuur van KBO Stompwijk is benaderd door de gespreksgroep mantelzorgers vanuit  zorgcentrum Wijde Zorg Emmaus te Zoeterwoude.

Deze gespreksgroep wil mantelzorgers gaan begeleiden die zorgen voor ouders, buren, broer of zus enz., met zorgen wordt bedoeld dat zij betalingen of gemachtigd zijn dit te regelen, om voor deze mensen met dikwijls een beginnend dementieel beeld de zorg uit handen te nemen. Deze vrijwilligers (mantelzorgers) die zich voor zulke taken beschikbaar hebben gesteld wil de werkgroep ondersteunen met informatie over hoe moet ik omgaan en waar kan ik eventueel mee te maken krijgen als mantelzorger.

Er worden verschillende thema’s besproken, over belevingen die u zoals de mantelzorger tegenkomt, dit wordt begeleid door deskundige mensen vanuit het zorgcentrum.

Het doel is om de mantelzorger met handvaten te ondersteunen en te informeren.

De gespreksgroep zal plaats vinden op woensdagmiddag van 14.30 tot 16.00 uur in Zorglocatie Emmaus .

De data van de te houden gespreksgroepen zijn 19 februari, 16 april, 11 juni, 6 augustus, 1 oktober en 26 november.

Mocht u willen deelnemen aan de gespreksgroepen dan kunt u onderstaand formulier in vullen en in een gesloten enveloppe deponeren in de brievenbus van de KBO secretaris, Dr. van Noortstraat 97 te Stompwijk of afgeven bij de receptie van Emmaus locatie.

Geef dit bericht door aan uw familieleden, geïnteresseerden en belangstellenden.

Voor eventuele informatie kunt u contact opnemen met Astrid Holman.

e-mail a.holman@rijnland.nl  werkgroep Hind Battah, Gerard Suijten en Astrid Holman.   

  

Via dit formulier wil ik:

Naam …………………………………

Betrokken bij: ………………………….

Relatie tot betrokkenen…………………                (ouder, broer, zus, vriend etc.)

 

Aangeven  dat ik interesse heb in de gesprekgroep voor mantelzorgers.

 

Mijn contact gegevens zijn:

Email adres:

Telefoonnummer :