parochieberichten

Berichten- RK  Parochie Kern  H. Laurentius – Stompwijk-

 

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

Overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 06-22027668

 

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655

Email adres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur op afspraak.

 

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com  

Bijdrage voor misintenties op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekening nr. 1433.26.430  

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl  

Overleden: Pastor N . van Paaschen, oudste pastor van het bisdom, in de leeftijd van 98 jaar.

 

Weekvieringen in de RK Parochiekern  H.Laurentius

Donderdag 20 feb.  19.30 uur   Pastoraat groep vergadering

Zaterdag   22  Feb. 19.00 uur   geen viering

Zondag     23  Feb. 11.00 uur   Eucharistieviering met samenzang.

                                              Voorganger Pastor v Duinhoven.

Misintenties 

Zondag 23 febr. 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Adrianus Knijnenburg, Johanna Knijnenburg – v. d Lubbe, Riet Knijnenburg – v. Vliet, Nico v. Boheemen, Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, Arie – Kees – Marie en To Olsthoorn, Toos v. Boheemen – Warmenhoven, overleden ouders v. Boheemen – v. d. Krogt, Gerrit v. Santen, Piet v. d. Arend, Jaap Warmerdam, Herman Bennis, Theo v. Geijlswijk, Nico Verhagen, Cock v. Geijlswijk Ger Groeneweg – Luk, Hennie Peters, Pastoor v.d. Plas, Rie Luiten, Bea v. Bemmelen –Turnhout, Surat “Kaew” Knijnenburg – Pesol, Jopie Lexmond – v. Santen, Cor Oudshoorn – Alkemade, Riet v. Logchem – Bennis, Toos Verhage – Luiten, Elly Bennis v. Marwijk,

Kerkhulpen                        Kosters           Lectoren                        Misdienaars

zaterdag  22 feb.  19.00 u    Adriaan H.         geen                             geen

Zondag    23 feb.  11.00 u    Adriaan H.     Jan v. Rijn.                       Ashley J/Annika Luk