Mijn zwarte afvalcontainer

Mijn zwarte afvalcontainer is weer in bruikleen of wellicht nu voorgoed van eigenaar gewisseld. Ik vind dat erg vervelend en meen dat Avalex dit niet hoort op te lossen met een nieuwe container. Wil degene die hier verantwoordelijk voor is, de bak per direct terug zetten op de verzamelplek en in het vervolg alleen gebruik maken van de eigen container?

 

Jona van der Meer