Berichten RK Parochiekern H. Laurentius Stompwijk

kerk

Berichten- RK  Parochie Kern  H. Laurentius – Stompwijk

Een kern van de parochie H. Petrus en Paulus te Leiden

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655

Email adres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur op afspraak.

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties  op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekening nr.NL 62 RABO 01433.26.430

 Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Overleden: Cornelia van Geijlswijk—van Santen in de leeftijd van 84 jaar.

Weekvieringen in de RK Parochiekern  H.Laurentius

Donderdag 27mrt.  20.00 uur              bijeenkomst van wijkcontacten

Zaterdag   29 mrt.  19.00 uur             geen viering

Zondag     30 mrt.  11.00 uur             4e Zondag van de veertigdagen tijd

                                                        Eucharistieviering met samenzang.  Voorganger pastoor J v.d. Bie

Misintenties 

Zondag 23  Mrt . 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Nico v. Boheemen, Annie v.d. Burg—v. Veen, Theodorus v. Geijlswijk, Cock v. Geijlswijk, Herman Bennis, Nico Verhagen, Ger Groeneweg – Luk, Hennie Peters, Pastoor v.d. Plas, Rie Luiten, Bea v. Bemmelen –Turnhout, Surat “Kaew” Knijnenburg – Pesol, Jopie Lexmond – v. Santen,  Elly Bennis—v. Marwijk, Jan v.d. Helm, Corrie v.Geijlswijk—v. Santen.

Kerkhulpen                         Kosters    Lectoren                 Misdienaars

Zondag 30 mrt.   11.00 uur    A.v.S.      Paula van Haastert   Ashley Janson/ Annika Luk

Mededelingen vanuit het secretariaat

Bijeenkomst wijkcontactpersonen

Donderdag 27 maart om acht uur in de pastorie

Actie Kerk Balans

Nu de perikelen met de apparatuur zijn opgelost, komen de wijkcontactpersonen langs met de bekende acceptgiro kaart, hiermee wordt een bijdrage voor de H. Laurentiuskerk gevraagd.

Zoals u elke week weer ervaart is deze plaats nog steeds het middelpunt van onze dorp, waar lief en leed wordt gedeeld.

De beheercommissie met de vrijwilligers zijn in de gelukkige omstandigheid dat het gebouw en de activiteiten nog steeds gedragen worden in ons dorp.

De vrijwilligers willen samen met u als supporter verder werken aan het in stand houden en verfraaien van dit mooie gebouw.

Helpt u door uw bijdrage ook mee ?

We rekenen op u.

Beheercommissie parochiekern H. Laurentius.

Het secretariaat