Koppelklaverjassen bij Stompwijk92

Koppelklaverjassen bij Stompwijk ‘92

Komende vrijdag is het, voor de laatste keer dit seizoen koppelklaverjassen bij Stompwijk ‘92. Voor de laatste keer dit seizoen, maar het is tevens de laatste keer, dat Theo v.d. Bosch en Ron v.d. Salm dit steeds terugkerend kaartavondje organiseren. En dit houdt dan natuurlijk ook weer in, dat het de laatste keer is, dat Gerda v.d. Bosch voor de prijzen zorgt. De organisatoren hebben deze kaartavonden ongeveer 25 jaar verzorgd, waarvoor hulde en grote dank! Deze dank geldt uiteraard ook voor Gerda!

Vanaf deze plek, wil ik een ieder, die zin heeft om de organisatie van deze kaartavonden in de toekomst op zich te nemen, zich aan te melden bij Theo v.d. Bosch, Dr. V. Noortstraat 12b of bij Ron v.d. Salm, v. Merodestraat 11.

In ieder geval bent u voor komende vrijdag van harte uitgenodigd, er zijn weer prachtige prijzen te verdienen, zowel bij het klaverjassen, als bij de verloting.

 

Tot vrijdag?! Namens Theo en Ron, Trees van Velzen