Wat !!! Bestemmingsplan Landelijk Gebied

Het was “bomvol” in Het Binnenhof aan de Damhouderstraat (achter de “Peperbus”) in Leidschendam vorige week woensdagavond.

Reden was de uitnodiging van de Gemeente aan de bewoners van Wilsveen en een gedeelte van de Stompwijkseweg voor een informatieavond over bouwinitiatieven en het toevoegen van recreatieve routes aan het Wilsveen.

Uit de presentatie door ambtenaren van de gemeente, bleek dat de Gemeente met een ontwikkelende partij een intentieovereenkomst had gesloten voor de realisatie van een landgoed aan het Wilsveen.

In een voorafgaande studie had de Gemeente geconstateerd dat de realisatie van een landgoed tot de mogelijkheden behoorde.

De oppervlakte om een landgoed te kunnen realiseren moet minimaal 5 ha. bedragen waarop 3 wooneenheden (één gebouw) mag worden gebouwd. De initiatiefnemer heeft momenteel ruim 12 ha. in bezit met daarbij een woonrecht, verkregen uit een saneringslocatie “verspreid liggend glas”.

De volgende stap voor de partijen is een haalbaarheidsstudie.

Gemeente Leidschendam heeft nog maar kort het bestemmingsplan Landelijk Gebied vastgesteld, daarin zijn vele beperkingen opgelegd aan nieuwe en bestaande situaties in het buitengebied. Over de commotie die daarover is ontstaan hoef ik niet uit te weiden, dat is genoegzaam bekend, vele schrijnende gevallen en een harde opstelling van de Gemeente hadden tot gevolg dat vele lange procedures, zelfs tot aan de raad van State, werden gevoerd.

 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat er veel ongenoegen was vanuit de zaal en er een pittige discussie ontstond. Hoewel ik best achter particuliere initiatieven kan staan, moet het toch voor velen betrokkenen in het buitengebied wrang zijn, dat juist de Gemeente een dergelijk ingrijpend plan ondersteunt.

 

Hoewel nog geen inrichtingsvoorstel kon worden getoond, zal het plan een behoorlijke impact hebben op het bestaande polderlandschap, wat de Gemeente juist wilde voorkomen met het bestemmingplan Landelijk gebied.

De initiatiefnemer lichtte zelf nog toe, dat hij dacht aan het onderbrengen van een museum (o.a. oude rijtuigen) in de op te richten bebouwing, bij een museum horen parkeerplaatsen en de bezoekers kun je ook niet “op een houtje laten bijten”.

 

Een recreatief knooppunt ?? Daar heeft het nu al drukke Wilsveen geen enkele behoefte aan. Ook de recreatie, met name de vele fietsers die door het Wilsveen komen, zullen een beduidend minder (misschien wel niet) zicht krijgen op de bekende Drie Molens. Volgens de uitnodiging zou Wethouder Heleen Mijdam ook aanwezig zijn om vragen te beantwoorden, helaas “schitterde” zij door afwezigheid, hoewel zij ongetwijfeld een goede reden zal hebben gehad, scoorde ze bij de aanwezigen behoorlijk wat  (min)punten.

 

Het betreffende gebied zal nog wel heel wat keren gemaaid of beweid  worden eer er daadwerkelijk een schop in de grond gaat (als het gebeurt !).

 

Als het net zo lang duurt als de Stompwijkse projecten (Stompwijkseweg, Kulturhus, Rondweg , enz.) heb ik er weinig last van want tegen die tijd zullen ”mijn kiezen wel geen zeer meer doen”.

 

Wordt vervolgd, Ab Spaan