Aanleg menroute voor Nieuwe Driemanspolder in praktijk bekeken

Aanleg menroute voor Nieuwe Driemanspolder in praktijk bekeken

 

Dat het bestuur, maar vooral de menners, van de Blesruiters al vele jaren pleiten voor de aanleg van menpaden in ons gebied is algemeen bekend.

Velen hebben dan ook elke voorkomende gelegenheid aangegrepen het belang hiervan kenbaar te maken. Tot voor kort zonder enig resultaat, maar nu gaat het er toch echt van komen en wel in de Nieuwe Driemanspolder.

Even een stukje voorgeschiedenis. Na verschillende tevergeefse acties in het verleden bij Gemeente, Provincie, Staatsbosbeheer enz., door diverse Blesruitermenners, kwam de ontwikkeling van de Nieuwe Driemanspolder in beeld.

 

Als lid van de Klankbordgroep  heb ik me sterk gemaakt voor de aanleg van een menroute van Leidschendam naar Stompwijk via de tot waterberging en recreatiegebied te ontwikkelen Nieuwe Driemanspolder.

Ondanks de nodige inspanningen bleek hiervoor nauwelijks “enig oor”  tot ik de KNHS (Kon. Ned. Hippische Sportbond) verzocht een ondersteunende brief te richten aan de Stuurgroep (bestuurders van de initiatiefnemers) van de Nieuwe Driemanspolder en dit had succes het kwam op de agenda van de klankbordgroep.

Om een lang verhaal maar kort te houden, het eind van “het liedje” was dat er uiteindelijk een inrichtingsplan lag zonder menroute wel naast het plan een wensenlijstje waarop bovenaan, de realisatie van een menroute prijkte.

Maar de ervaring leert dat grote projecten vaak alleen maar duurder worden, dus de kans voor aanleg was niet erg groot.

Toch maar even aan de bel getrokken bij de Gemeente (wethouder Houtzager) en, om ook maar is iets positiefs vanuit het buitengebied te laten horen, deze heeft het opgepakt en een projectleider, Jantien v.d. Berg, aangesteld om voor hem de mogelijkheden van aanleg met bijbehorend kosten in beeld te brengen.

 

Coby van Bohemen (namens de LTO) Piet van de Mespel (Blesruiters) en ik hebben in een goed overleg met Jantien duidelijk kunnen maken het nut en belang van een menroute maar ook de aanlegconstructie en de kosten van aanleg en onderhoud. Uiteindelijk heeft de Gemeente een extra budget beschikbaar gesteld voor de aanleg van een menroute  van Leidschendam  (tunnel A4) naar Stompwijk (Meerlaan).

Toen kwam de crisis, de ontwikkeling van de Nieuwe Driemanspolder stond ter discussie en heeft jaren stil gelegen.

Vorig jaar is alsnog overeenstemming bereikt over de ontwikkeling, zij het met een aangepast/kleiner inrichtingsplan en gewijzigde initiatiefnemers, de menroute is (door het gemeentelijk budget) in het nieuwe plan opgenomen.

Onlangs is het nieuwe plan, op een druk bezochte informatieavond in Snow World, aan belanghebbenden gepresenteerd.

Op onze vraag bij één van de presentatoren,  hoe de menpaden er uit kwamen te zien was het even stil en deze antwoorde toen  “O dan maken we de ruiterpaden wel wat breder”.

Was al onze inzet dan toch voor niets geweest! Nee, want wij hebben één van de technische mensen van het ontwikkelingsbedrijf voor de Nieuwe Driemanspolder N3Mp (www.n.3mp.nl ) Ammo van Bennekom bereid gevonden om met een aanspanning van de Blesruiters een menpad in de praktijk te bekijken (in het Balijbos liggen goede voorbeelden).

Onlangs hebben Piet en ik met de vertegenwoordiger van  N3Mp een ritje gemaakt door het Balijbos (met toestemming van Staatsbosbeheer) daar hebben we goed kunnen laten zien wat wij verstaan onder een menpad.

Gezien de positieve reacties hebben wij het vertrouwen dat het zeker goed komt met de menroute door de Nieuwe Driemanspolder

 

We blijven het op de voet volgen, Ab Spaan