Berichten van de RK Parochiekern H. Laurentius

Berichten van de RK  Parochiekern H. Laurentius – Stompwijk

Een kern van de parochie  H. Petrus en Paulus te Leiden

 

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

Overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

 

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655

Email adres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur op afspraak.

 

Openingstijden parochiesecretariaat:

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties op rekening nr.NL36 RABO 0361 5009 47

Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekening nr.NL62 RABO 0143 3264 30

 

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

 

Overleden: Janus Verhagen in de leeftijd van 87 jaar

 

Weekvieringen  in de R.K. Parochiekern H. Laurentius

Donderdag 8 mei               19.00 uur               Rozenkransgebed

                                                                    Gebedsleider Jan v. Rijn

                                       20.00 uur               bijeenkomst van de Wijkcontacten.

Zaterdag 10 mei               19.00 uur woord en gebedsviering met EMS koor.

Zondag   11 mei               11.00 uur Moederdag, woord en gebedsdienst met samenzang. 

Voorganger Mw. Marianne Turk

Misintenties:

Zaterdag 10 mei 19.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Gerarda de Jong – v.d. Poel, Theodorus . v. Geijlswijk, Nico Verhagen, Ger Groeneweg – Luk, Jan v.d. Helm, Corrie v.Geijlswijk – v. Santen, Jan Vogelaar, Janus Verhagen.

Zondag 11 mei 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Corrie. V.d. Zijden – v. Leeuwen, Cornelis en Piet Olijhoek, overleden ouders Vreeswijk – v. Leeuwen, Jan Koevoet, Bert de Jong, Lena de Jong v.d. Geest, Cor Janson, overleden broers en zussen v. Santen, Magda v. Santen v. Paassen, Jan Kerkvliet, Tiny v. Santen – Ham, To v. d. Bos – de Vrede, Martien v.d. Bos, Annie Verburg – v. Veen, Adrianus Knijnenburg en Johanna Knijnenburg – v.d. Lubbe, Riet Knijnenburg – v. Vliet, Hennie Peters, Pastoor v.d. Plas, Rie Luiten, Bea v. Bemmelen –Turnhout, Koos en Riet v. Logchem – Bennis, Surat Kaew Knijnenburg Pesol, Jopie Lexmond – v. Santen, Elly Bennis – v. Marwijk, Jan v.d. Helm, Corrie v.Geijlswijk v. Santen, Jan Vogelaar en Janus Verhagen

Kerkhulpen                              Kosters                       Lectoren            Misdienaars

Donderdag 8 mei  19.00 u         Adriaan                        geen                   geen

Zaterdag 10 mei   19.00 u        John O.                         geen                   geen                             

Zondag  11 mei   11.00 u         Adriaan H.                  Marianne Turk       geen

Mededelingen vanuit het secretariaat. 

Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vast gesteld.

Aanmelden via het secretariaat.

Hebt u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld.

 

Het secretariaat