Berichten RK Parochiekern H.Laurentius Stompwijk

Berichten van de RK  Parochiekern  H. Laurentius – Stompwijk.

Een kern van de parochie  H. Petrus en Paulus te Leiden.

 

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655

Email adres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur op afspraak.

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties  op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekening nr.NL 62 RABO 01433.26.430

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

 

Weekvieringen  in de RK Parochiekern  H.Laurentius

Donderdag 22 mei     19.00 uur                 Rozenkransgebed

                                                              Gebedsleider Jan v. Rijn

Zaterdag    24 mei     19.00 uur                is er geen viering

Zondag      25 mei     11.00 uur                Eucharistie viering/50 jarige K.B. m.m.v. Parochie koor

                                                              Voorganger: Pastoor de Gilde

Misintenties

Zondag 25 mei  11.00 uur   voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Nico v Boheemen , Arie-Marie-Kees en To Olsthoorn, Toos v. Boheemen-Warmenhoven, overleden ouders v. Boheemen-v. d. Krogt Cor Janson, Vader en Moeder v. Santen, Hennie Peters, Pastoor v.d. Plas, Theodorus van Geijlswijk Jaargetijde, Cock van Geijlswijk, Gerarda Groeneweg, Cor Oudshoorn – Alkemade, , Rie Luiten, Bea v. Bemmelen –Turnhout, Riet v. Logchem – Bennis, Surat Kaew Knijnenburg Pesol, Jopie Lexmond – v. Santen, Elly Bennis – v. Marwijk, Jan v.d. Helm, Corrie v.Geijlswijk – v. Santen, Jan Vogelaar, Janus Verhagen.

 

Kerkhulpen                         Kosters        Lectoren         Misdienaars

donderdag 22 mei 19.00 u     Antoon          geen               geen

zaterdag    24 mei 19.00 u     John             geen               geen

Zondag      25 mei 11.00 u     John             Jan v Rijn        geen

Mededelingen :

Voor Uw agenda: Zaterdag 13 september Openmonumentendag, thema: OP REIS.

                          Zondag   21 september RABO sponsor fietsdag,

                                                            “Werk aan de Kerk” nr.30.

 

Hebt u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld.

 

Het secretariaat