Berichten van de RK Parochiekern H. Laurentius Stompwijk

Berichten van de RK Parochiekern H. Laurentius – Stompwijk

Een kern van de parochie H. Petrus en Paulus te Leiden

 

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

Overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655

Email adres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur op afspraak.

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties  op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekening nr.NL 62 RABO 01433.26.430

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Weekvieringen  in de RK Parochiekern  H.Laurentius

Woensdag 28 mei              19.00 uur                Rozenkransgebed

                                                                     Gebedsleider Jan v. Rijn

Donderdag 29 mei             11.00 uur               Hemelvaart, eucharistieviering met Parochiekoor. Toedienen van het H. Vormsel

                                                                    Bart v. Santen

                                                                     Voorganger pastoor v.d. Bie

Zaterdag    31  mei            19.00 uur               Is er geen viering

Zondag      01  juni            11.00 uur               Eucharistie viering met samenzang

                                                                     Voorganger: Pastoor L. Banning

 

Misintenties

Donderdag 29 mei 11.00 uur Hemelvaart, voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Kees v. Dijk, Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, levende en overleden leden van het parochiekoor, Jan Nico Verhagen, Cok v. Geijlswijk, Ger Groeneweg – Luk, Jan Vogelaar, Janus Verhagen, Bea v. Bemmelen –Turnhout, Riet v. Logchem – Bennis, Surat Kaew Knijnenburg Pesol.

Zondag 1 juni 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Gerarda de Jong – v.d. Poel, Jan Kerkvliet, Adrianus en Wilhelmina v. Wijk – Ham, Cor en Nel Verhagen – Kerkvliet, Corrie v.d. Zijden – v. Leeuwen, overleden ouders Turkenburg – van der Kroft, Hennie Peters, Pastoor v.d. Plas,

Cock van Geijlswijk, Ger Groeneweg – Luk, Rie Luiten, Bea v. Bemmelen –Turnhout, Riet v. Logchem – Bennis, Surat Kaew Knijnenburg Pesol, Jopie Lexmond – v. Santen, Elly Bennis – v. Marwijk, Jan v.d. Helm, Corrie v.Geijlswijk – v. Santen, Jan Vogelaar, Janus Verhagen.

 

Kerkhulpen                                                Kosters            Lectoren         Misdienaars

woensdag  28 mei 19.00 u                           Adriaan H.         geen                geen

donderdag 29 mei 11.00 u                            A.v.S               Jan Havik          Annika L/ Joost v.B

zaterdag    31 mei 19.00 u                           A.v.S                geen                geen   

Zondag      01 juni 11.00 u                           A.v.S               Cees Bergen      Kim Am/Annika Luk

 

Mededelingen :

Vasten actie 2014

De vrijwilligers die bij u langs zijn geweest voor het ophalen van de vastenactiezakjes, hebben samen €2057, 84 opgehaald, een prachtig resultaat voor de Sierra Leone waar. De bijdrage van de vastenactie spaardoosjes door de kinderen van de Maerten v.d. Veldenschool bijeen gespaard, hebben het prachtige bedrag van € 286,04 opgebracht, hartelijk dank daar voor.

Zowel de vrijwilligers als de kinderen hartelijk dank voor uw bijdrage aan dit goede doel.

 

Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vast gesteld.

Aanmelden via het secretariaat.

 

Hebt u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld.

 

Het secretariaat