Helpers in de kerk

Wij willen u graag uw aandacht vragen voor het volgende.  

In onze parochie hebben we een groep misdienaars die bij een Eucharistieviering meehelpen in de viering. Dit jaar nemen er een groot aantal afscheid omdat zij naar het voortgezet onderwijs gaan. In de klas op school gaan de huidige misdienaars een verhaaltje doen hierover en vragen welke kinderen het van hun willen overnemen.  

Het komt hier op neer dat de misdienaars in groepjes van twee werken. In de praktijk bij ongeveer 4 a 5 teams zijn ze eens in de 4 a 6 weken aan de beurt in de periode van september tot en met juni. Het duurt van kwart voor 11 tot ongeveer kwart voor 12/12 uur afhankelijk van de soort viering.  

Graag willen wij vragen aan de ouders om hierover na te denken. Het wordt door de parochie zeer gewaardeerd, dit blijkt elk jaar weer wanneer de misdienaars bij de deurcollecte geld ophalen voor het jaarlijks uitje van de misdienaars. Dit is ter afsluiting van het jaar.

Afgelopen zondag is er maar liefst € 152,20 opgehaald waarvan we met de misdienaars vrijdagmiddag de 13e juni gaan boerengolven en pannenkoeken eten. 

Nu gaat het tot op heden vaak over de kinderen van groep 4 tot en met groep 8, maar wat we nu toch ook vaker zien is dat het oudere jongere meegaan in de Eucharistie. Pastoor de Gilde neemt deze acolieten (ander woord voor misdienaar of altaar dienaar) regelmatig mee om hem te helpen in de Eucharistieviering. Ook deze groep jongeren zouden wij graag willen benaderen om ons team te komen versterken.  

De groep kosters die wij hebben zouden we ook graag uitbreiden met één persoon, zodat deze langzamerhand in kan groeien in de werkzaamheden van de kosters in en om de kerk. Ook zal deze extra ingezet kunnen worden tijdens ziekte of vakantie van de huidige kosters. Een nieuwe aangetrokken koster zal een cursus kunnen volgen voor het kosterschap, want er komt best veel bij kijken.

Maar het is desalniettemin ook erg interessant  en goed om te doen.  

Voor informatie of aanmelding kunt u terecht bij ons Parochie secretariaat of via de mail sintlaurentius@hotmail.com