Inwijding Columbarium

Zoals vorige week al was aangekondigd in de Dorpsketting heeft afgelopen zondag 1e Pinksterdag de inwijding van het Columbarium  plaatsgevonden met wijwater, wierook en het teken van het kruis.

Na enige uitleg in de Eucharistieviering over het Columbarium heeft Pastoor Banning de mensen uitgenodigd mee te gaan naar het kerkhof om de inwijding bij te wonen. Wel leuk is om te horen wat het verhaal achter het Columbarium is.

In de lezing uit Romeinen 8:10-11 wordt het as reeds genoemd.  

“Ons sterfelijk lichaam is vergankelijk. Bij het ontvangen van het askruis op Aswoensdag wordt gezegd: “gedenk mens, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren.”  

Die stoffelijkheid wordt heel aanschouwelijk, wanneer een overledene wordt gecremeerd en de nabestaanden de as in een urn ontvangen. Zo’n urn met as kan worden geplaatst in een columbarium. De letterlijke vertaling van een columbarium is van oorsprong een duiventil, waarin duiven kunnen nestelen, maar kan ook worden gebruikt om de asurnen een rustplaats te bieden zoals duiven een rustplaats vinden in een duiventil. Dit is heel symbolisch want de duif verwijst naar het symbool van de vrede, en is ook het symbool van de Heilige Geest.

Voor verdere informatie over het gebruik en het Columbarium kunt u terecht op ons secretariaat of via mail sintlaurentius@hotmail.com

Marjolein Janson