Berichten van de RK Parochie Kern H. Laurentius Stompwijk

Berichten van de RK Parochie H. Laurentius – Stompwijk

 

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

Overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

 

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655

Email adres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur op afspraak.

 

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

 

Bijdrage voor misintenties  op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. de H.Laurentiuskerk rekening nr.NL49RABO 0361502168

 

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

 

Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius

 

Donderdag 19 juni 19.30 uur    Bijeenkomst van de Pastorraadgroep

Zaterdag    21 juni 19.00 uur   Geen viering

Zondag      22 juni 11.00 uur   Eucharistie viering met Parochiekoor  

                                             Voorganger Pastoor J. v.d. Bie

Zondag      22 juni 12.30 uur   Doopviering

                                             Voorganger Pastoor J. v.d. Bie

 

Misintenties 

Zondag 22 juni . 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Fran Overdevest, Aad Luiten, Martha Luiten – v d Zwaan, Toos Mooyman, Henk Luiten, Ria Bayens – Luiten, Leo Luiten, Nico v. Boheemen, Annie v.d. Burg – v. Veen, Magda v Santen -v Paassen, Toos van Boheemen -Warmenhoven, overleden ouders v Boheemen – v.d. Krogt, Gerrit v Santen, Riet v Lochem – Bennis, Nico Verhagen, Ger Groeneweg – Luk, Pastoor v.d. Plas Jaargetijde, Rie Luiten, Surat “Kaew” Knijnenburg – Pesol, Jopie Lexmond – v. Santen, Elly Bennis – v. Marwijk, Jan v.d. Helm, Corrie v.Geijlswijk v. Santen, Jan Vogelaar, Janus Verhagen.

 

Kerkhulpen                            Kosters                        Lectoren           Misdienaars

zaterdag 21 juni  19.00 u        A.H.                               geen                   geen

Zondag   22 juni  11.00 u        A.H.                              Jan Havik            Ashley J. Annika L

 

Mededelingen vanuit het secretariaat

Zondag 22 juni is er een viering waarbij gedoopt worden in onze kerk:

Nick Vurens, Luuk Gareman, Sam Gareman, Zara Wennekers

Waarom luiden die kerkklokken nu ineens?

Een paar keer per jaar, luiden de klokken zodra er kindjes zijn gedoopt.

Dat betekent dat de klokken niet rond het heel en half luiden, maar “zomaar” ineens tussen door. Sommige dorpsbewoners denken dat de klok defect is, of erger….maar niets is minder waar.

Het is gewoon feest en iedereen mag weten dat er gedoopt is!

Extra informatie misintenties parochiesecretariaat H. Laurentiuskerk

Ons secretariaat is geopend van 10 uur tot 12 uur op maandag, woensdag en vrijdagochtend. Voor misintenties kunt u bij voorkeur op deze tijden terecht op ons secretariaat. Ook kunt u deze per mail op geven via sintlaurentius@hotmail.com of telefonisch op 071 5801604. De bijdrage kunt u dan overmaken op NL36 RABO 0361 5009 47

De misintenties die voor vrijdagochtend 12.00 uur bij  het secretariaat binnen zijn, worden vermeld in de rubriek Misintenties van de Parochieberichten in de Dorpsketting van de komende week.

Voor alle kerkzaken en vragen en mededelingen inzake de parochiekern kunt u op bovengenoemde tijden terecht op ons secretariaat.

Het secretariaat