Informatie vanuit de Adviesraad

Informatie vanuit de Adviesraad

 

Vanuit de Adviesraad willen wij u over de volgende projecten informeren:

Voorontwerpbestemmingsplan Verlenging derde baan SnowWorld

Dit plan ligt tot 18 juli ter inzage. Er is inmiddels een informatiebijeenkomst gehouden. U kunt het bestemmingsplan digitaal raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl. op de site van de gemeente Zoetermeer. Zie hiervoor: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0637.BP00029-0001. Tot 18 juli kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn of haar inspraakreactie omtrent het voorontwerpbestemmingsplan Verlenging derde baan SnowWorld kenbaar maken.

Weekendafsluitingen N 206

Het betreft het weggedeelte net voorbij de Dr van Noortstraat/Oosteinde tot vlak voor de overgang van de Oosteinde in de Dr Kortmannstraat is naar verwachting afgesloten van:

Vrij 15 aug: van 20.00 uur tot ma 18 aug 5.30 uur

Vrij 22 aug: van 20.00 uur tot ma 25 aug 5.30 uur

Vrij 29 aug: van 20.00 uur tot ma 1 sept  5.30 uur

Vrij  5 sept: van 20.00 uur tot ma 8 sept  5.30 uur

Het verkeer wordt dan omgeleid via borden. De provincie voert hier groot onderhoud uit aan de N206 om de veiligheid en de doorstroming op de weg te verbeteren. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind mei 2015 gereed (rotonde maakt hier ook deel van uit). Meer informatie over het groot onderhoud van de N206 vindt U op de website van de provincie: www.zuid-holland.nl /N206 Zoetermeer – Leiden.