Berichten van de RK Parochiekern H. Laurentius Stompwijk

kerk

Berichten van de RK Parochiekern H. Laurentius – Stompwijk

Onderdeel van de RK Parochie HH Petrus en Paulus

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655

Email adres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur op afspraak.

Openingstijden parochiesecretariaat

Woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties  op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. de H. Laurentiuskerk rekening nr.NL49RABO 0361502168

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius

Zaterdag    12 juli  19.00 uur    is er geen viering

Zondag      13 juli  11.00 uur    Eucharistie viering met Parochiekoor

                                              Voorganger: Pater L v. Ulden

Misintenties 

Zondag 13 juli . 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Leen en Josien Olsthoorn – Laurens, overleden ouders Vreeswijk- v. Leeuwen, Gerardus v. Santen, Anna v. Santen – Arkesteijn,  Jan Kerkvliet,  Nel Janson – v. Cassel, Cees v d Geest, Gijs en Marie Onderwater, Riet v Lochem –Bennis, Nico Verhagen, Ger Groeneweg – Luk, Pastoor v.d. Plas, Rie Luiten, Surat “Kaew” Knijnenburg – Pesol, Jopie Lexmond – v. Santen, Elly Bennis – v. Marwijk, Jan v.d. Helm, Corrie v. Geijlswijk – v. Santen, Jan Vogelaar, Janus Verhagen.

Kerkhulpen                        Kosters          Lectoren              Misdienaars

Zaterdag 12 juli 19.00 uur    R.O.               geen                      geen

Zondag   13 juli 11.00 uur    R.O.               Dhr. J. v. Rijn         geen

 

Mededelingen vanuit het secretariaat

In de vakantie periode zijn wij, tot nader bericht, op maandag gesloten.

Intenties vrijdag voor 12 uur gemeld, komen in Dorpsketting.

 

Het secretariaat