OpenRaad in Stompwijk

                                                        

OpenRaad in Stompwijk

 Op dinsdag 2 september organiseert de gemeenteraad een OpenRaad in het Dorpshuis in Stompwijk, Zustersdijk 18 te Stompwijk. Vanaf 19.30 uur wordt de OpenRaad geopend. In parallelsessies van drie kwartier vinden overleggen plaats tussen raadsleden, college en inwoners. Tussendoor is er telkens een korte pauze. Dat biedt u de gelegenheid informeel met raadsleden te spreken. Op de agenda staat onder meer:

presentatie en overleg variantenstudie Stompwijkseweg (vanaf 17.00 uur inloopbijeenkomst voor inwoners, vanaf 19.30 uur presentatie en daarna openbare vergadering Adviesraad Stompwijk);

overleg over Jongerenwerk o.a. in Stompwijk (jongeren en betrokkenen zijn van harte welkom om mee te praten over het Jongerenwerk in de gemeente en de wijze waarop dit wordt vormgegeven. In de nieuwe visie op Jongerenwerk krijgen de jongeren zelf een belangrijke rol als het gaat om het organiseren en uitvoeren van activiteiten);

overleg over het Verkeers- en Vervoersplan;

overleg over de Metropoolregio (proces en traject van besluitvorming).

Via www.leidschendam-voorburg.nl vindt u de actuele agenda. U kunt zich ook laten abonneren op de agenda. Stuur in dat geval een mail naar de griffie: griffie@leidschendam-voorburg.nl waarin u aangeeft dat u de agenda digitaal wenst te ontvangen.

Heeft u een vraag of wilt u een onderwerp met raadsleden bespreken. Neem dan contact op met de griffie. De griffie ondersteunt de gemeenteraad. Telefoonnummer (070) 300 8563 of via e-mail: griffie@leidschendam-voorburg.nl