Kom 2 september naar OpenRaad-Adviesraad

Kom op 2 september naar de OpenRaad/Adviesraad

Op dinsdag 2 september vanaf 17.00 uur wordt U uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst in het Dorpshuis over de varianten waarmee de bereikbaarheid en leefbaarheid van Stompwijk zal verbeteren. U kunt gewoon binnen lopen in het Dorpshuis om een toelichting te krijgen op deze varianten en antwoord te krijgen op uw vragen. De vier varianten staan ook op de website www.lv.nl/stompwijk met alle onderzoeksrapporten die gemaakt zijn om tot deze varianten te komen. U kunt op de website ook uw mening geven over de varianten en de onderzoeken.

Om 19.30 uur start een gecombineerde OpenRaad en Adviesraadvergadering voor gemeenteraadsleden en inwoners. Er wordt gestart met een presentatie en daarna vindt er een overleg plaats, waarbij iedereen zijn inbreng kan geven.

Op deze manier hopen wij als Adviesraad iedereen de mogelijkheid te geven om zich goed te informeren en zich uit te spreken over dit belangrijke onderwerp. Een verbetering van de huidige infrastructuur gaat tenslotte alle Stompwijkse inwoners aan.

….dus kom op dinsdag 2 september naar het Dorpshuis!!