’t Is weer (bijna) voorbij die mooie zomer

Voor de meeste mensen loopt de vakantie ten einde en begint het gewone leven weer. De soos gaat weer van start, de kinderen weer naar school. Het merendeel van de mensen is weer aan het werk en het bruisende Stompwijkse verenigingsleven pakt de draad weer op. Alles is weer bijna normaal, maar die eerste weken zijn toch vaak wel even druk om alles weer in het gareel te krijgen. En er wordt vaak van alles georganiseerd.

 

Toch wil ik nog even iets extra onder de aandacht brengen. U mag namelijk meepraten. En praten doen we allemaal graag. We hebben allemaal wel een mening. Zeker over de wegen in het dorp. Want wat is die Stompwijkse weg toch slecht. We vinden het eigenlijk al heel gewoon, dat er roodwitte blokken langs staan. De rondweg, gaat die nou nog door? En is die nou nodig? Zonde van het landschap. Voor die 100 vrachtauto’s? Vele mensen hebben er al slapeloze nachten van gehad. Maar je zal maar op Dr. van Noortstraat, of op de Meerlaan wonen en er komen per dag 100 vrachtwagens langs je huis. Je kopjes rammelen bijna uit de kast van de trillingen. Ziet U ook wel eens kinderen op hun fietsjes naar school gaan op diezelfde Dr. van Noortstraat, met zo’n grote vrachtauto erachter. Tot nu toe is het altijd goed gegaan…. Je zal  maar vrachtwagenchauffeur zijn en door het dorp moeten rijden met al die geparkeerde auto’s en vervolgens op de Huyssitterbrug je draai moeten maken om bij de bedrijven te komen. Je zal maar een bedrijf hebben langs de Stompwijkse weg en je hebt te maken met eenrichtingsverkeer. En als die rondweg er komt is het dan wel zo verstandig om die te laten eindigen op de Huyssitterbrug? 

Het zal U misschien ontgaan zijn, maar er wordt volgende week dinsdag 2 september (direct na de soos) door de gemeente en de adviesraad, een inloopmiddag/avond georganiseerd in het Dorpshuis.  Deze inloop gaat over de toekomst van Stompwijk én we mogen stemmen. Stemmen voor een bereikbaar Stompwijk. Stemmen voor het opknappen van de Stompwijkse weg, maar ook stemmen voor een veiligere Dr. van Noortstraat, stemmen voor een betere ontsluiting voor bedrijven, stemmen voor zwaar vrachtverkeer door het dorp, of er misschien toch omheen. Denk mee met de toekomst van Stompwijk.  

Dus praat er niet alleen over, maar laat uw mening horen. Denk niet, dat doet een ander wel. Samen staan we sterker.

 Anneke van Bemmelen-van Santen  

PS. Heeft U geen tijd om naar het Dorpshuis te komen, tot 9 september kunt u ook stemmen op www.lv.nl/stompwijk