Op donderdag 11 september woejbusje naar Leidsenhage

Op donderdag 11 september

vertrekt er weer een busje naar Leidsenhage, er kunnen 8 personen mee. Iedereen mag mee, alsook boodschappenkar en/of rollator,

vertrek   10.00 uur Pinksterbloem

             10.05 uur Meerlaanbushalte tegenover de Coop.

Retour naar Stompwijk om 14.00 uur.

Opgeven bij Coby v.d. Geest , tel.: 5801561