16 oktober: Parochiële ziekendag

16 oktober: Parochiële ziekendag

Op donderdag 16 oktober a.s. wordt in de Christus Dienaarkerk, Van Swietenstraat 1 te Zoeterwoude Dorp een parochiële ziekendag gehouden, vanaf 10.30 uur. We sluiten om 15 uur. Deze dag is bestemd voor iedereen die tot onze parochie behoort: zieken, gehandicapten, ouderen, jongeren.

Om 11.15 uur is er een Heilige Mis, waarin pastoor Van der Bie en diaken Clavel zullen voorgaan en ’s middags wordt een Lof gehouden. Hierna is er de mogelijkheid van Handoplegging.

Zowel het parochiekoor van de Lam Gods als het dameskoor van de Hartebrugkerk verlenen hieraan hun medewerking.

Er zijn vele vrijwilligers die het de aanwezigen naar de zin willen maken. U wordt ontvangen met koffie of thee met iets lekkers, u krijgt een lunch aangeboden, en we sluiten af met een drankje.

Tussen de middag is er ook een muzikaal intermezzo.

Aan deze dag zijn geen kosten verbonden.

U wordt verzocht zich aan te melden bij het centrale secretariaat van de parochie HH. Petrus en Paulus, Lorentzkade 16a, 2313 GB Leiden. Tel.nr: (071) 7370087 of petrusenpaulusleiden@gmail.com

Mocht u niet op eigen gelegenheid kunnen komen, dan dient u dit op te geven bij uw aanmelding. Er wordt dan vervoer geregeld.