Berichten RK Parochiekerk H. Laurentius Stompwijk

monumentje begraafplaats

Berichten- RK  Parochie Kerk  H. Laurentius – Stompwijk-

Onderdeel van de RK Parochie HH Petrus en Paulus

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

Overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. Via het centrale nummer. 

Email adres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur op afspraak.

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties  op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. de H.Laurentiuskerk rekening nr. NL49RABO0361502168

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

OVERLEDEN: Jacobus Disseldorp in de leeftijd van 91 jaar, ridder in de orde van Oranje Nassau.

                     Leo Smits in de leeftijd van 82 jaar.

Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius

Dinsdag    28 okt. 10.30 uur uitvaartviering voor Sjaak Disseldorp met parochiekoor waarna begrafenis op het kerk hof naast de kerk.

                                               Voorganger pastoor J. v. d. Bie

Woensdag 29 okt. 14.00 uur  Gelukkig ouder worden, Christusdienaar kerk Zoeterwoude.

                                             Begeleider pastoor J. v. d. Bie.

Donderdag 30 okt. 19.00 uur Rozenkrans gebed

                                             Voorganger Jan v. Rijn.  

Zaterdag    01 nov. 19.00 uur   Allerheiligen, Eucharistieviering met EMS en Parochiekoor.

                                               Voorganger Bisschop H v. d Hende 

Zondag      02 nov.  11.00 uur Allerzielen herdenkingsviering met parochie koor .

                              12.00 uur zegening der graven   

                                             Voorganger : Marian Turk, Lia de Jong, Jan Havik, Connie Janson

Misintenties

Zaterdag 1 nov. 19.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Kees v. Dijk, Nico v. Boheemen, Gerarda de Jong -v. d. Poel, Toos v. Boheemen –Warmenhoven, Toos v. d. Bos – de Vrede, Martien v. d. Bos, Kees Luk, Surat “Kaew” Knijnenburg – Pesol, Janus Verhagen, Ferdinand Disseldorp, Piet Hilgersom, Elisabeth Luiten –Stijnman, Thijs Klijn, Arnold Janson, Sjaak Disseldorp, Leo Smits. 

Zondag 2 nov. 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Nico v. Boheemen, Niek van Schie, Wim Suijten, Gerarda de Jong – v. d. Poel, Kees de Jong, Kees v. Dijk, Adrianus en Wilhelmina v. Wijk – Ham, Cor Oudshoorn – Alkemade, Surat “Kaew” Knijnenburg – Pesol, Riet v. Logchem – Bennis, Elly Bennis – v. Marwijk, Jan v. d. Helm, Corrie v Geijlswijk -v Santen, Jan Vogelaar, Janus Verhagen, Toon van Veen, Ferdinand Disseldorp, Piet Hilgersom, Elisabeth Luiten – Stijnman, Thijs Klijn, Arnold Janson, Sjaak Disseldorp, Leo Smits.

Kerkhulpen                                              Kosters                  Lectoren                       Misdienaars

donderdag 30 okt.  19.00 uur                    A.v.S                       geen                             geen 

zaterdag    01 nov.  19.00 uur                  Adriaan H.                Jan v. Rijn                      Ashley J/Dries v. Bemmelen

Zondag      02 nov.  11.00 uur                  Adriaan H.                geen                             geen

Mededelingen

Allerzielen

Achter in de kerk op de leestafel liggen intekenlijsten voor Allerzielen, hier kunt u uw intenties voor 2 november noteren. Deze intekenlijsten kunnen tot en met zaterdag 1 november “ Allerheiligen” ingevuld worden. Tevens zijn er achter in de kerk weer graflichten te koop, kosten € 1,50 per stuk.

Gelukkig ouder worden

In onze samenleving worden we, lijkt het wel, geregeerd door de vooruitgang. Het accent ligt op steeds sneller en luidruchtiger. Er is nauwelijks tijd voor stilte en reflectie. Ouder worden juist houdt in aanvaarden, loslaten en je met het verleden verzoenen. We willen een middag proberen ons te bezinnen op deze levensfase die een spirituele tijd van groei en rijpheid kan zijn. En dat wie leert met zijn grenzen om te gaan, nieuwe deugden zal ontdekken, zoals dankbaarheid, zachtmoedigheid of aanvaarding.

Begeleiding: pastoor Jaap van der Bie.

Waar:           Christus Dienaarkerk, Van Swietenstraat 1, Zoeterwoude Dorp.

Wanneer:     Woensdag 29 oktober 2014

Tijd:             14.00 tot 16.00 uur.

Het secretariaat