Parochieberichten

Berichten- RK  Parochie Kerk H. Laurentius – Stompwijk-

Onderdeel van de RK Parochie HH Petrus en Paulus

 Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

Overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

 

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. Via het centrale nummer. 

Email adres: bie00220@planet.nl

Spreekuur op afspraak.

 

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com  

Bijdrage voor misintenties op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. de H. Laurentiuskerk rekening nr. NL49RABO0361502168 

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

 

Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius

Donderdag 6 nov. 20.00 uur    bijeenkomst van de wijkcontacten

Zaterdag    8 nov. 19.00 uur    geen viering

Zondag      9 nov. 11.00 uur    Eucharistieviering met parochiekoor,  Voorganger J. v.d. Bie

Misintenties

Zondag 09 nov. 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Surat “Kaew” Knijnenburg–Pesol jaargetijde, overleden ouders Vreeswijk -v. Leeuwen, Kees v. Dijk, Magda v. Paassen, Piet v. d. Arend, Jaap Warmerdam, Gerardus v. Steen, Riet v. Logchem–Bennis, Jan v. d. Helm, Corrie v. Geijlswijk -v. Santen, Jan Vogelaar, Janus Verhagen, Toon van Veen, Ferdinand Disseldorp, Piet Hilgersom, Elisabeth Luiten–Stijnman, Lena de Jong-van der Geest, Bert de Jong, Thijs Klijn, Arnold Janson, Sjaak Disseldorp, Leo Smits.

 

Kerkhulpen                      Kosters       Lectoren                Misdienaars

Zondag 9 nov. 11.00 uur    A.v.S          Paula v. Haastert    geen

 

Mededelingen vanuit het secretariaat 

Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vastgesteld.

Aanmelden via het secretariaat.

 

Herinneringskaartje Allerzielen

Door omstandigheden die buiten ons bereik zijn ontstaan, zijn er foute geboorte en overlijdens data vermeld op het gedachtenis plaatje.

Wij bieden hier voor excuus aan, wij beseffen dat het voor de nabestaanden een zeer gevoelig en naar gebeuren is in deze tijd van verwerking van het verlies. Wij gaan deze fout herstellen door nieuwe gedachtenis plaatjes te maken. Deze worden naar de direct betrokkenen toegestuurd, voor de andere belanghebbenden liggen ze achter in de kerk om mee te nemen.  

Het secretariaat, Antoon van Santen