Inpassing Rijnlandroute bij Vlietland moet beter

Inpassing Rijnlandroute bij Vlietland moet beter

De Rijnlandroute moet er komen. Dat is beter voor de regionale bereikbaarheid en goed voor het internationale vestigingsklimaat in dit deel van de Randstad. De weg moet ter hoogte van recreatiegebied Vlietland wel goed worden ingepast. Geen torenhoge fly-overs boven de A4, maar aansluitingen die onder de rijksweg door gaan, met respect voor de natuur en het unieke landschap van het Groene Hart. Op basis van het Provinciale Inpassingsplan is van een verantwoorde inpassing geen sprake. Dat is de strekking van het betoog, dat wethouder Saskia Bruines (verkeer en vervoer) van Leidschendam-Voorburg vrijdag hield tijdens de hoorzitting van provinciale staten over de inpassing van de Rijnlandroute. Provinciale staten zijn van plan op 10 december een besluit te nemen over het inpassingsplan.

Aansluiting onder A4 door

Leidschendam-Voorburg pleit dus voor een aansluiting op de A4 onder de weg door. “Het grote voordeel daarvan is, dat geluidswallen tussen Vlietland en de Rijnlandroute beperkt kunnen blijven. Dat is geheel in lijn met de motie over de inpassing van de Rijnlandroute bij Vlietland, die provinciale staten hebben aangenomen,” aldus wethouder Bruines. De gemeente roept de provincie op deze aansluiting bij de aanbesteding mee te nemen als uit te werken variant.

Geluidwerende voorzieningen

Rond de Rijnlandroute lopen drie afzonderlijke procedures: het Provinciale Inpassingsplan, het Tracébesluit voor de aansluiting op de A4 en het Tracébesluit voor de verbreding van de A4. De gemeente pleit ervoor deze procedures zoveel mogelijk in samenhang met elkaar te behandelen. De drie procedures zijn ook nauw verbonden met de geluidwerende voorzieningen tussen de A4 enerzijds en Vogelplas Starrevaart en Vlietland anderzijds. Ter verbetering van de recreatiefunctie in het gebied is het van belang dat die landschappelijk goed ingepaste geluidwerende voorzieningen er komen.