Katholieke Bond van Ouderen te Stompwijk

Katholieke Bond van Ouderen Stompwijk

Nieuwsbrief november no. 1

Klaverjassen en rummikub spelen

Donderdag 23 oktober hebben de KBO leden deelgenomen aan de klaverjas en rummikub middag bij de KBO – Zoeterwoude. Het was weer een druk bezochte middag met veel gezelligheid. De uitslagen zijn als volgt:

Klaverjassen

1e Cees Overdevest                       5768                                     2e Milia v.d. Kolk              5718

3e Gerard v.d. Hoeven                   5348                                     4e Riet Olijhoek                5135  

5e Aad v.d. Voort                          5131                                     6e Daan v. Kempen           5110  

7e Cisca v. Boheemen                   4996                                      8e Annie Olijhoek             4950  

9e Maarten v.d. Kolk                     4938                                    10e Ria v. Dijk                    4899  

11e Annie v. Nierop                      4843                                    12e Wil Zandbergen             4860  

Wim v.d. Post gemidd.                  4671                                    poedelprijs Leo Hoogeveen

Rummikub spelen

1e Cor Hagen                       24                         2e Rika v.d. Meer         25

3e Nel Hoogervorst               41                        4e Ina v. Rijn                45   

Tiny Ammerlaan gemidd.      39                         poedelprijs Mw. R Bos- Zandbergen

Allemaal weer hartelijk dank voor het gezellig samenzijn in Emmaus.  

Sinterklaas en zwarte Piet zijn weer in aantocht

Het bestuur heeft per e-mail vanuit Spanje bericht ontvangen dat Sint en Piet weer bij de KBO – Soos langs willen komen. Dinsdagmiddag 2 december is hij van plan om samen met zijn knechten ons met een bezoek te vereren. Het bestuur is benieuwd wie er nu in het grote boek staat opgeschreven. Om hem goed te kunnen ontvangen verwachten wij de soosmensen dinsdag  2 december vanaf 10.00 uur in het Dorpshuis voor deze gezellige dag. Het bestuur verwacht wel dat u even laat weten of u aanwezig bent.

Opgave op de soos of een berichtje naar 071-5804342.

Kerstviering van de KBO

Donderdag 18 december vieren wij de kerstviering voor onze KBO – leden. Deze dag begint om 10.00 uur met een eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk, voorganger is pastoor Jaap van de Bie met ondersteuning van het parochiekoor. Hierna gaan wij naar het Blesse Paard waar wij verder de gehele dag worden verwend door Mw. Onderwater– Luiten, Kok Trevor en de overige medewerkers. De kosten bedragen € 50,00 per persoon (een uitgebreide menukaart volgt). Opgave bij Antoon van Santen, bij deelname het bedrag overmaken op RABO rekening Iban nummer NL04RABO0375349243 T.N.V KBO – Stompwijk.

Namens het bestuur, secretaris Antoon van Santen