Berichten RK Parochiekerk H. Laurentius Stompwijk

columbarium

Berichten- RK  Parochie Kerk  H. Laurentius – Stompwijk-

Onderdeel van de RK Parochie HH Petrus en Paulus

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

Overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. Via het centrale nummer. 

Email adres:bie00220@planet.nl

Spreekuur op afspraak.

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties  op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. de H.Laurentiuskerk rekening nr. NL49RABO0361502168

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius

Donderdag 20 nov.    19.30 uur pastoraatgroep bijeenkomst

Zaterdag    22 nov.    19.00 uur geen viering

Zondag      23 nov.     11.00 uur Eucharistieviering met Parochiekoor.

                                                 Voorganger pastor G. de Gilde

Misintenties

Zondag 23 nov. 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Johanna Theodora – Lexmond v. Santen jaargetijde, Toos v. Boheemen –Warmerhoven, overleden ouders v. Boheemen – v.d. Krogt, overleden ouders Turkenburg – v.d. Kroft, Barry van Bohemen, voor de levende en overleden leden van het Parochiekoor, Kees v. Dijk, Jan Kerkvliet, Gerrit van Santen, Annie v.d. Burg – v. Veen, Riet v. Logchem – Bennis, Jan v. d. Helm, Corrie v. Geijlswijk – v. Santen, Jan Vogelaar, Janus Verhagen, Toon van Veen, Piet Hilgersom, Elisabeth Luiten – Stijnman, Thijs Klijn, Arnold Janson, Sjaak Disseldorp, Leo Smits.

Kerkhulpen                                   Kosters           Lectoren              Misdienaars

zaterdag 22 nov.  19.00 u               Adriaan H.         geen                     geen

Zondag   23 nov.  11.00 u               Adriaan H.         Rinus O.               geen

mariabeeld

mededelingen vanuit het secretariaat

Gevraagd? voor de H. Laurentius parochie,

Een Mariabeeld met het kindje Jezus op haar arm, hoogte ongeveer 60 cm. Het aanwezige beeld is niet meer te repareren.

B.V.B. hartelijk dank, namens de parochie 

Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vastgesteld.

Aanmelden via het secretariaat

Hebt u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld.

Contact via het secretariaat.

Het secretariaat