Berichten RK Parochiekerk H. Laurentius Stompwijk

kerk

Berichten- RK Parochie Kerk H. Laurentius – Stompwijk-

Onderdeel van de RK Parochie HH Petrus en Paulus

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. Via het centrale nummer. 

Email adres:bie00220@planet.nl

Spreekuur op afspraak.

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties  op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. de H.Laurentiuskerk rekening nr. NL49RABO0361502168

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius

Donderdag 18 dec.    10.00 uur        Adventsviering van Katholieke Bond v. Ouderen met parochie Koor.                                                                                                 Voorganger pastoor J. v. d. Bie.

Vrijdag       19 dec.    19.30 uur        bijeenkomst van de pastoraatgroep

Zaterdag    20 dec.    19.00 uur       geen viering

Zondag      21  dec.   11.00 uur       4e zondag van de Advent, gebedsviering  met samenzang. Voorganger Mw. Marianne Turk.

Misintenties

Zondag 21 dec. 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v. d. parochie, Gerrit van Santen, Riet v. Logchem – Bennis, Elly Bennis v. – Marwijk,  Jan v. d. Helm, Corrie v. Geijlswijk – v. Santen, Jan Vogelaar, Janus Verhagen, Toon van Veen, Piet Hilgersom, Elisabeth Luiten – Stijnman, Thijs Klijn, Arnold Janson, Sjaak Disseldorp, Leo Smits.

Kerkhulpen                             Kosters                      Lectoren                             Misdienaars

donderdag  18 dec. 19.00 u       Adriaan H                   Jan v. Rijn                           geen

Zondag       21 dec. 11.00 uur    A.v.S.                        Rienus Odijk                        geen