sleutelbos gevonden

Gevonden  

Afgelopen donderdag is op de Waterviolier een sleutelbos gevonden op de ophaalplaats voor huisvuil. 

Af de halen op Dotterbloem 1, rond etenstijd