parochieberichten

Berichten- RK  Parochie Kerk  H. Laurentius – Stompwijk-

Onderdeel van de RK Parochie HH Petrus en Paulus 

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

Overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668 

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. Via het centrale nummer. 

Email adres:bie00220@planet.nl

Spreekuur op afspraak.  

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com  

Bijdrage voor misintenties  op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. de H.Laurentiuskerk rekening nr. NL49RABO0361502168  

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl  

 

Weekvieringen in de RK Parochiekerk H. Laurentius  

Donderdag 05 maart  20.00 uur  Ouderavond van 1e Communicantjes

Zaterdag   07 maart.  19.00 uur  Gebedsviering m.m.v. E.M.S. koor

                                                  Voorganger :M. Turk.

Zondag      08 maart   11.00 uur  Bijeenkomst 1e H Communicantjes

Zondag      08 maart.  11.00 uur  Gebedsviering met Parochiekoor

                                                   Voorganger: M. Turk


Misintenties,

Zaterdag 07 maart 19.00 uur voor overleden armen en weldoeners v. d. Parochie, Jan van Rijn,  Fer Disseldorp, Annie v. d. Burg –  v. Veen, , Jan v. d. Helm, Corrie v. Geijlswijk – v. Santen, Jan Vogelaar, Janus Verhagen, Toon van Veen, Piet Hilgersom, Bep Luiten – Stijnman, Thijs Klijn, Arnold Janson, Sjaak Disseldorp, Leo Smits, Riet v. d. Horst – Knijnenburg, Sjanie Waaijer, – v.d. Bosch, Bep Smits –Enze, Elisabeth v. d. Burg – Berndsen, Piet v. Schie, Riet v. Rijn – v.d. Sande, Jan v. d. Bos, Elisabeth v. d. Salm – Bierhuis.  

Zondag 08 maart

11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Arie-Marie-Kees en To Olsthoorn, Piet v.d. Arend, Jaap Warmerdam, Toos v Boheemen – Warmerhoven, Kees van Dijk, ouders v. Boheemen – v.d. Krogt, Adrianus en Wilhelmina v Wijk – Ham, Cor en Nel Verhagen – Kerkvliet, Fer Disseldorp, Annie v. d. Burg – v. Veen, Nico v. Boheemen, Jan v. d. Helm, Corrie v. Geijlswijk – v. Santen, Jan Vogelaar, Janus Verhagen, Toon van Veen, Piet Hilgersom, Bep Luiten – Stijnman, Thijs Klijn, Arnold Janson, Sjaak Disseldorp, Leo Smits, Riet v. d. Horst – Knijnenburg, Sjanie Waaijer – v.d. Bosch, Bep Smits – Enze, Elisabeth v. d. Burg – Berndsen, Piet v. Schie, Riet v. Rijn – v.d. Sande, Jan v. d. Bos, Elisabeth v. d. Salm – Bierhuis.  

Kerkhulpen                         Kosters               Lectoren        Misdienaars

zaterdag 07 mrt. 19.00 u     Antoon v Santen     E.M.S.                  geen

Zondag   08 mrt. 11.00 u     Henk Granneman   Rienus Odijk          geen

 mededelingen vanuit het secretariaat  

Columbarium, voor het in gebruik nemen van een nis, in het columbarium, kunt U contact opnemen met het secretariaat.  

Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vast gesteld.

Vastenactie en Vastenmaaltijd We zijn inmiddels in de tweede week van de veertigdagen tijd, de Vastentijd, aanbeland. Dus de hoogste tijd om iets te melden over de activiteiten in deze periode. Binnenkort ontvangt u bij de Dorpsketting de zakjes voor de Vastenactie. Deze zakjes worden door de wijkcontactpersonen weer opgehaald. Wilt u niet thuisblijven om daar op te wachten, dan kunt u de zakjes ook inleveren in de bus achter in de kerk of bij de Coop. Donderdag 19 maart houden we om 18:00 uur in het Dorpshuis de Vastenmaaltijd. Een sobere maaltijd met soep en brood, passend in deze periode. Maar met aangenaam gezelschap en een moment van bezinning in deze hectische tijd. Voor de vastenmaaltijd kunt u zich opgeven bij Antoon van Santen, tel. 5804342. Hopelijk tot ziens.

 Aanmelden voorbereiding H. Vormsel

Met de aanmeldingen voor het H. Vormsel wil het nog niet helemaal vlotten. Deze week krijgen de kinderen van groep 8 een brief met informatie. Aanmelden kan dan alsnog d.m.v. het strookje of via een e-mail naar ondergetekende. Doe dit a.u.b. zo snel mogelijk. Woensdag 4 maart, jawel morgen al, is er een ouderavond in de parochiezaal van de Josephkerk (Herensingel 3) in Leiden. Ik hoop van ganser harte op nog wat aanmeldingen zodat we met de voorbereiding van start kunnen gaan.

Marianne Turk Marianne.turk@casemal.nl tel. 5809367

Viering met het E.M.S.koor
 
Hoe kunnen we de “Tien geboden” vertalen naar “Tien begrijpelijke tips voor een Aangenaam leven”

Dit is het Thema voor de viering van het E.M.S. op zaterdag 7 maart,
voorganger is Marianne Turk

Aanvang 19.00 uur   U bent van Harte Welkom.

Zondag 8 maart bijeenkomst communiekantjes  

Op zondag 8 maart is er weer een bijeenkomst voor de communiekantjes. Graag zien we jullie om 11 uur in de kerk. Na de opening van de dienst gaan we weer werken in jullie werkboek. De bijeenkomst duurt tot ongeveer half 1. 

Tot Zondag!  

Werkgroep EHC