Nieuwsbrief maart 2015 no 3

Katholieke Bond van Ouderen  Stompwijk  

Klaverjassen  en Rummikub spelen

Het bedrag voor deelname aan deze middag bedraagt voor de leden van KBO – Stompwijk € 2,50 per persoon.

Passiespelen zondag 31mei naar Tegelen

KBO  – Stompwijk wil mensen die geen lid zijn van de KBO een kans geven om dit unieke toneelspel te bezoeken. Deze kans krijgt u eenmaal in de vijf jaar op een heel aparte manier aangeboden. Het bestuur heeft nog toegangskaarten over om dit voor u mogelijk te maken, dus grijp uw kans en schrijf u in voor deze unieke dag.

Het dag  programma, ziet er als volgt uit,

Als wij met Theo’s busreizen naar Tegelen rijden bezoeken wij onderweg een restaurant voor de koffie (2x) met gebak na de koffie. Dan rijden wij verder en maakt de bus nog een stop bij een goed restaurant waar wij gaan genieten van een heerlijke koffietafel.

Na deze lunch rijden wij naar Tegelen voor het bijwonen van de passiespelen, deze beginnen om 14.30 uur. Nog onder de indruk van deze prachtige voorstelling rijdt de bus huiswaarts. Onderweg maken wij nog een stop voor deelname aan een heerlijk driegangen diner. U leest het goed een heel leuk programma waar wij met z’n allen van gaan genieten. Vertrek vanaf het parkeerterrein van de sporthal “Meerhorst”. De tijd wordt nog bekend gemaakt. De kosten van deze zeer uitgebreide dag bedragen € 75,00 per persoon.

Overmaken op IBAN rekening NL04RABO0375349243 TNV,  KBO – Stompwijk. P/A Jan Duyvestijn, Tuinbouwweg 7, 2266HD, Stompwijk. Onder vermelding  passiespelen 2015. 

Jaarlijkse  Ledenvergadering 31 maart

De aangekondigde  ledenvergadering gaat tot nader bericht door omstandigheden niet door.