Resultaat oproep oud papier

Vanaf half december zitten we u achter de broek als het om het inzamelen van oud papier gaat. Eerst alleen in het clubblad, de laatste keer ook in de Dorpsketting. Die laatste keer is ook beloofd om de resultaten te publiceren. Omdat er veel schommelingen zitten in de maandopbrengsten, heb ik daarmee gewacht totdat een periode van 3 maanden op een rij gezet en vergeleken kon worden.

De resultaten van de laatste drie maanden, t.o.v. vorig seizoen, zijn als volgt:

Seizoen 2013/2014 Seizoen 2014/2015

December 8560 kilo December 9960 kilo

Januari 8300 kilo Januari 8280 kilo

Februari 6480 kilo Februari 7960 kilo

Totaal    23340 kilo Totaal    26200 kilo

Een toename van ruim 12%.

Het lijkt erop dat Stompwijk gehoor geeft aan de oproep om meer papier naar de containers bij het sportpark te brengen. Iedereen die zich daarvoor heeft ingezet wordt nadrukkelijk bedankt. Maar we zijn nog lang niet op het oude niveau. 

Als de komende vier maanden elk 7500 kilo opbrengen, totaal 30000 kilo dus, zitten we dit totale seizoen op een gelijk aantal kilo’s als vorig seizoen. We zijn echter uit op een flinke stijging. Volhouden dus en blijf mensen en bedrijven aanspreken om het oude papier voor Stompwijk 92 te verzamelen!!!

We rekenen op u!!!

Namens het Hoofdbestuur Stompwijk ‘92

Peter Bol