Verlengde skibaan Snowworld

De Adviesraad heeft verschillende reacties ontvangen van verontruste Stompwijkers ten aanzien van het voorontwerp bestemmingsplan over de verlengde 3e skibaan van Snowworld. De Adviesraad Stompwijk heeft in het verleden al diverse gesprekken en zienswijzen ingediend bij de gemeente Zoetermeer ten aanzien van de skibaanplannen. Er zijn de laatste 7 jaar verschillende varianten al aan de orde geweest. De Adviesraad pleitte vooral voor een goede inpassing in het landschap: het is tenslotte onze Stompwijkse voor – of achtertuin. Ook heeft de Adviesraad de actiegroep Buytenpark in één van de Adviesraadvergadering ruim aandacht laten geven over hun acties en gesprekken/onderhandelingen over deze skibaan. Dit heeft al wel tot enkele resultaten geleid en is er inmiddels budget voor inpassing vrijgemaakt.

Als Adviesraad hebben we ook nu weer een zienswijze opgesteld en deze is inmiddels ingediend bij de gemeente Zoetermeer. Het zou de Adviesraad erg steunen indien er van verschillende bewoners ook individuele zienswijzen worden ingediend bij de Gemeente Zoetermeer. Wij zijn van mening dat met verschillende reacties uit Stompwijk, het vertolken van de mening voor een goede inpassing van deze skibaan alleen maar sterker wordt. Als Adviesraad juichen wij het toe indien Stompwijkers op persoonlijk titel of gezamenlijk reageren d.m.v. zienswijze.  

Verkeerssituatie fietsstrook bij Het Blesse Paard

Tijdens de goed bezochte inloopavond Infrastructuur Stompwijk op 2 maart, zijn er ook veel gesprekken gevoerd ten aanzien van de onveilige situatie bij Het Blesse Paard. Vanuit de gemeente wordt er nu met spoed gesproken met het bestratingsbedrijf om dit aan te passen. Het plan is om de rammelstrook weg te halen en de fietsstrook langs het trottoir te leggen. Mochten hier vragen over zijn, kunt u zich wenden tot Peter Zandbergen via: peter-zandbergen@ziggo.nl. Peter onderhoudt de contacten met de gemeente.  

Openbare Adviesraadvergadering op 13 april

Op maandag 13 april wordt de volgende openbare Adviesraad om 20.00 uur gehouden. De vervolgbijeenkomst met betrekking tot het plan voor de wegenstructuur van Stompwijk laat nog even op zich wachten. De reacties van afgelopen 2 maart hebben een dusdanige impact op de uitwerking van de verschillende plandelen dat de gemeente meer tijd nodig heeft. Voor vragen en suggesties, is de projectleider Ad de Hoon het aanspreekpunt. Hij is bereikbaar via emailadres: alom@ziggo.nl. Tijdens deze Adviesraad wordt de Dorpsvisie gepresenteerd en de plannen t.a.v. project weidelandgoed Wilsveen. Daarnaast zal ook de terugkoppeling van de Provincie op onze ingediende aandachtpunten worden besproken en de situatie van het Kulturhus. Wij hopen u dan te ontmoeten. Mocht u verder vragen hebben, neemt u dan contact op met de leden van de Adviesraad of stuur een bericht naar: adviesraad-stompwijk@ziggo.nl.

Ank van der Poel (secretaris Adviesraad Stompwijk)