Berichten RK Parochiekerk H. Laurentius Stompwijk

Berichten- RK  Parochie Kerk  H. Laurentius – Stompwijk

Onderdeel van de RK Parochie HH Petrus en Paulus

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. Via het centrale nummer. 

Email adres:bie00220@planet.nl

Spreekuur op afspraak.

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties  op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. de H. Laurentiuskerk rekening nr. NL49RABO0361502168

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Overleden: 7 april  Jan van Santen in de leeftijd van 77 jaar.

                 12 april Anna Olijhoek– van der Meer in de leeftijd van 87 jaar

Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius

Woensdag 15  april 14.00 uur generale repetitie voor 1e H. Communicantjes

Zaterdag 18  april 10.00 uur afscheidsdienst uit dankbaarheid

Anna Maria Olijhoek– van der Meer

Voorganger de heer Van Breukelen, waarna om

12.00 uur crematie Meerbloemhof te Zoetermeer

19.00 uur geen viering

Zondag 19 april 11.00 uur Eucharistieviering met 1e H. Communicantjes

                                        Voorganger: Pastoor J. v.d. Bie m.m.v. het Kinderkoor

Misintenties,

Zondag 19 april, 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Niek v. Schie, Nico v. Boheemen, Kees Overdevest, Jet Overdevest- Rijneveen, Leo Luiten, overleden ouders Vreeswijk v. Leeuwen, Jan Vogelaar, Janus Verhagen, Toon v. Veen,  Piet Hilgersom, Bep Luiten- Stijnman, Fer Disseldorp, Thijs Klijn, Arnold Janson, Sjaak Disseldorp, Leo Smits, Riet v.d. Horst- Knijnenburg, Sjanie Waaijer-v.d. Bosch,  Bep Smits-Enze, Elisabeth v.d. Burg-Berendsen, Piet v. Schie, Riet v. Rijn- v.d. Sande, Jan v. d. Bos,  Elisabeth v. d. Salm-Bierhuis, Piet Oliehoek, Jan v. Santen.

Kerkhulpen                                 Kosters                            Lectoren                       Misdienaars

zaterdag  18 april, 19.00 uur        A. Hilgersom                      geen                             geen

Zondag    19 april, 11.00 uur       A. Hilgersom                       Jan Havik                      geen

Mededelingen vanuit het secretariaat

Columbarium, voor het in gebruik nemen van een nis, in het columbarium, kunt U contact opnemen met het secretariaat.

Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vast gesteld.

Aanmelden via het secretariaat.

Hebt u financiële problemen?

De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld.

Contact via het secretariaat.

Het secretariaat