Katholieke Bond van Ouderen Stompwijk

Katholieke Bond van Ouderen  Stompwijk

Nieuwsbrief april no 2

Uitslag klaverjassen en rummikub spelen te Zoeterwoude

Klaverjassen

1e Arie v.d. Voort               5640               8e    Aad v.d. Hoeven         5104

2e Wil Zandbergen             5622               9e    G. Bosman                 5085

3e Sjaan Ammerlaan          5556               10e Sjaan v. Rijn               5060

4e J. v. d. Poel                   5527               11e Riet Lelieveld              5053

5e Doortje de Groot            5215               12e Martien Berg              4996

6e Gre Bensdorp                 5197               13e Koos v. Rijn               4914

7e Toon Borst                     5133               14e Bep  v. Rijn gemiddelde  4549                  poedelprijs Lida Loos  3439

Rummikub spelen

1e Rita v.d. Meer    37 punten                      2e Ina v. Rijn   39   punten

3e Rini Menken       41 punten                      4e Cor Hagen gemidd. 146 punten

Poedelprijs  R. Bos – Zandbergen

Overleden: Mevrouw Annie Olijhoek -van der Meer in de Leeftijd van 87 jaar.

Een zeer lange tijd bestuurslid van de KBO en de Soos geweest. Begiftigd met de zilveren broche van de KBO – Zuidholland voor haar inzet voor de vereniging bejaardensoos en de KBO -Stompwijk.

Bedevaart naar Den Bosch dinsdag 19 mei   

De mensen die met bedevaart naar Den Bosch mee willen kunnen zich opgeven bij Antoon v. Santen, het bedrag á € 48,00 p.p. overmaken naar de penningmeester Jan Duyvestijn op RABO rekeningnummer IBAN Nummer NL04RABO0375349243 T.N.V. KBO – Stompwijk Tuinbouwweg 7,  2266HD Stompwijk. Het opstappunt en de vertrektijd wordt nog bekend gemaakt.

Passiespelen 31 mei

U kunt zich nog steeds opgeven voor de passiespelen naar Tegelen, de dagindeling is bekend en gepubliceerd in de dorpsketting, wilt u een fijne dag uit en lekker verwend worden. Alle mensen die er belangstelling voor hebben kunnen mee, dus u hoeft geen lid te zijn van de KBO, hoe meer mensen hoe gezelliger het wordt. De totaal prijs inclusief entreekaarten, koffie met, de middag lunch en het diner ’s avonds bedraagt € 75,00. Mooier kunnen wij het niet voor u maken. Deze dag gaat in ieder geval door, vertrektijd wordt nog bekend gemaakt.

Voorzitter KBO – Soos

Wij zijn nog steeds op zoek naar een voorzitter en of bestuursleden. Wie durft het aan om zich voor deze club in te zetten. Het zou zonde zijn om deze club op te heffen omdat er geen mensen meer aanwezig zijn om hier leiding aan te geven. Het is echt niet zoveel werk om deze club te sturen en af en toe aanwezig te zijn.

Namens het bestuur,

Secretaris, Antoon van Santen