Uitnodiging voor de ledenvergadering 2015

Katholieke Bond van Ouderen  Stompwijk                                    

Uitnodiging voor de ledenvergadering 2015 van KBO – en Soosvereniging te Stompwijk 

Deze wordt gehouden op dinsdag 28 april  2015 om 14.00 uur in Het Dorpshuis. Deze vergadering is voor de Soosleden belangrijk, er wordt noodgedwongen een voorstel tot contributieverhoging aangeboden, dit vanwege het intrekken van de subsidie voor de huur van het dorpshuis door de Woej en gemeente Leidschendam – Voorburg.

De agenda voor deze vergadering is reeds eerder in de dorpsketting gepubliceerd. Voor de aanwezige leden is deze agenda ter plaatse beschikbaar.

Namens het bestuur,      

Sec. Antoon van Santen