Berichten RK Parochiekerk H. Laurentius Stompwijk

wijwater

Berichten- RK  Parochie Kerk  H. Laurentius – Stompwijk-

Onderdeel van de RK Parochie HH Petrus en Paulus

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

Overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. Via het centrale nummer. 

Email adres: bie00220@planet.nl

Spreekuur op afspraak.

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties  op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. de H.Laurentiuskerk rekening nr. NL49RABO0361502168

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius

Zaterdag   02 mei  19.00 uur is er geen viering

Zondag     03 mei   11.00 uur Eucharistieviering met samenzang.

                                             Voorganger: Pater van Duijnhoven

                                             m.m.v. het Parochiekoor

Misintenties 

Zondag 03 mei , Janus Verhagen Jaargetijde, Toos v. Boheemen – Warmenhoven, overleden ouders v. Boheemen – v.d. Krogt, Kees v. Dijk, Adrianus en Wilhelmina v. Wijk – Ham, Cor en Nel Verhagen – Kerkvliet,  Leen en Josien Olsthoorn – Laurens, Gerrit v. Santen, Martina v. Santen -Ham, overleden ouders Turkenburg – v. d. Kroft, To v. d. Bos – de Vreede , Martien v. d. Bos, Toon v. Veen, Piet Hilgersom, Bep Luiten – Stijnman, Fer Disseldorp, Thijs Klijn, Arnold Janson, Sjaak Disseldorp, Leo Smits, Riet v.d. Horst – Knijnenburg, Sjanie Waaijer – v.d. Bosch,  Bep Smits – Enze, Elisabeth v.d. Burg – Berendsen, Piet v. Schie, Riet v. Rijn – v.d. Sande, Jan v. d. Bos, Elisabeth v. d. Salm – Bierhuis, Piet Oliehoek, Jan v. Santen, Annie Olijhoek – v.d. Meer.

Kerkhulpen                                Kosters                       Lectoren                       Misdienaars

Zaterdag  2 mei  19.00 u             geen                           geen             

Zondag    3 mei  11.00 u             Henk Granneman          Jan Havik                      Kim Ammerlaan

                                                                                                                        Kimberley v Arkelen

Mededelingen vanuit het secretariaat:

Columbarium, voor het in gebruik nemen van een nis, in het columbarium, kunt U contact opnemen met het secretariaat

Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vast gesteld.

Aanmelden via het secretariaat.

Hebt u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld.

Contact via het secretariaat.

Het secretariaat