Parochieberichten

Berichten – RK Parochie Kern H. Laurentius – Stompwijk

Onderdeel van de RK Parochie HH Petrus en Paulus 

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, Overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

 

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

www.hlaurentius.nl

Pastoor: J. v.d. Bie tel. via het centrale nummer. 

Emailadres: bie00220@planet.nl

Spreekuur op afspraak.  

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 – 12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com  

Bijdrage voor misintenties  op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. de H. Laurentiuskerk rekening nr. NL49RABO0361502168

 

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

 

Weekvieringen in de RK Parochiekerk H. Laurentius

Zaterdag   13 juni       19.00 uur    Geen viering

Zondag     14 juni       11.00 uur    Eucharistie viering m.m.v. Parochiekoor

                                                   Voorganger Pater v. Ulden

 

Misintenties  Zondag 14 juni, 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Diaken Henny Peters, Aad Luiten, Martha Luiten -v.d. Zwaan, Toos Luiten -Mooijman, Ria Baijens -Luiten, Henk en Leo Luiten, Kees v. Dijk, Piet v.d. Arend, Jaap Warmerdam, Kees v. Veen, Toos v. Bohemen -Warmenhoven, Annie v.d. Burg -v. Veen, Janny Suijten -v. Leeuwen, Toon v. Veen, Piet Hilgersom, Bep Luiten -Stijnman, Fer Disseldorp, Thijs Klijn, Arnold Janson, Sjaak Disseldorp, Leo Smits, Riet v.d. Horst -Knijnenburg, Sjanie Waaijer -v.d. Bosch, Bep Smits -Enze, Elisabeth v.d. Burg -Berndsen, Piet v. Schie, Riet v. Rijn -v.d. Sande, Elisabeth v. d. Salm -Bierhuis, Piet Oliehoek Jan v. Santen, Annie Olijhoek -v.d. Meer.

 

Kerkhulpen                         Kosters            Lectoren              Misdienaars

Zondag 14 juni 11.00 uur    A.H.                Jan v Rijn              Kimberley v. A   Dries v. B

Mededelingen vanuit het secretariaat 

RABO SPONSOR FIETS ACTIE, bij onze kerk is er altijd iets te werken, zondag 28 juni kunt U fietsen voor WERK AAN DE KERK! met de sponsoractie fietsen wij onder nr.35 

Diaken Henny Peters, 15 juni gedenken wij dat diaken Henny Peters 2 jaar geleden is overleden, een bij velen geliefd persoon, zondag14 juni vragen wij Uw gebed. 

Columbarium, voor het in gebruik nemen van een nis, in het columbarium, kunt U contact opnemen met het secretariaat. 

Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vastgesteld.

Aanmelden via het secretariaat.  

Hebt u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld. Contact via het secretariaat. 

Het secretariaat

Vormsel  

Afgelopen zaterdagavond 6 juni, kregen wij  het sacrament van het H. Vormsel toegediend door Bisschop van den Hende.

Het was in de grote Sint- Jozephkerk in Leiden.

Wij willen Marianne Turk graag bedanken dat ze ons hierin begeleid heeft de afgelopen maanden ! 

Groetjes van Fien van der Arend,  Melissa Wilhite, Michel Kort en Daan Koot