Geachte heer-mevrouw

Geachte heer/mevrouw,

Ik wil toch ook even reageren, op de  plaatsing van de Jumbo-advertentie  in de Dorpsketting:

Het dorp Stompwijk mag zich gelukkig prijzen, dat zij nog steeds beschikt over een complete supermarkt, waar de dagelijkse boodschappen gekocht kunnen worden, in steeds meer dorpen zijn deze winkels reeds verdwenen.

Ik begrijp de zorgen van mevrouw Verburg, die een oproep deed in de Dorpsketting van 11 mei j.l., om de eigen supermarkt  trouw te blijven. In sommige plaatsen, waar de winkels verdwenen zijn, wordt met subsidie, en behulp van vrijwilligers een kleine winkel gerund, om zodoende toch aan de dringende behoefte te voldoen. Door het plaatsen van zo’n advertentie, werken vele vrijwilligers ongewild mee, inwoners van Stompwijk, over te halen, bij de Jumbo hun boodschappen te gaan doen, dit ten koste van de eigen supermarkt. De Dorpsketting is toch ontstaan, door en voor de inwoners van Stompwijk, en hun welzijn.

Ik hoop voor Stompwijk, dat zij nog lang kunnen beschikken over hun supermarkt, en dat die gele advertentie verdwijnt uit de Dorsketting.

Met vriendelijke groet, A.M.A. van Leeuwen

Het toeval wil, dat wij deze week, geen advertentie aangeleverd hebben gekregen van de Jumbo. U allen moet echter weten, dat in het verleden door het bestuur is besloten, dat een ieder kan en mag adverteren in de Dorpsketting. Zouden wij dit niet toestaan, dan zou ook de Dorpsketting heel snel ophouden met bestaan.

Redactie