Bibliotheek Stompwijk gaat verhuizen

Bibliotheek Stompwijk gaat verhuizen

De bibliotheek in Stompwijk gaat deze zomer verhuizen. De jeugdcollectie verhuist naar de Maerten van den Veldeschool en de collectie voor volwassenen komt in het Dorpshuis. Vanwege de verhuizing is de bibliotheek gesloten van 11 juli tot en met 24 augustus.

Waarom gaan wij verhuizen?

De afgelopen jaren moest de bibliotheek flink bezuinigen. Om toch een bibliotheekvoorziening in Stompwijk te houden, neemt de bibliotheek deel in het Kulturhus. De bouw van het Kulturhus loopt jammer genoeg vertraging op. Omdat de bibliotheek de kosten voor de huidige locatie niet meer kan betalen, is naar tijdelijke oplossingen gezocht. Een beperkte jeugdbibliotheek in de Maerten van den Veldeschool en een kleine collectie voor volwassenen in het Dorpshuis. De collecties worden kleiner maar zullen regelmatig worden gewisseld waardoor er voldoende aanbod van titels zal zijn.

Wat gaat er gebeuren?

De collectie voor volwassenen verhuist naar het Dorpshuis. De jeugdcollectie verhuist naar de Maerten van den Veldeschool. Vanwege de verhuizing is het nodig dat we een aantal weken dichtgaan.

De laatste openingsdag op de oude locatie is op vrijdag 10 juli.

De bibliotheek in Stompwijk is gesloten van 11 juli tot en met 24 augustus.

De twee nieuwe locaties in Stompwijk zijn open vanaf dinsdag 25 augustus.

Openingstijden vanaf 25 augustus

De nieuwe openingstijden en adressen voor de locaties in Stompwijk zijn:

Dorpshuis – Zustersdijk 18, 2266 EW Stompwijk

Dinsdag 12.30 – 14.00 uur

Vrijdag    9.30 – 11.30 uur

Maerten van den Veldeschool – Dr. van Noortstraat 90 – 92,

2266 HA Stompwijk 

Dinsdag 14.00 – 17.00 uur

De bibliotheek in de Maerten van den Veldeschool is buiten de bovengenoemde tijden alleen open voor leerlingen van de Maerten van den Veldeschool.

Materialen lenen en inleveren

Tijdens deze sluitingsperiode kunnen in locatie Stompwijk geen materialen worden geleend en worden ingeleverd. Materialen die voorafgaand aan de sluiting worden geleend, krijgen automatisch een langere leentermijn. Alle leden van locatie Stompwijk zijn van harte welkom in onze andere locaties in Leidschendam, Voorburg en Rijswijk om materialen in te leveren en nieuwe materialen te lenen.

Reserveringen

Alle reserveringen met als ophaallocatie Stompwijk bewaren we tijdelijk in Leidschendam. Reserveringen kunnen in Leidschendam worden opgehaald. Tijdens de verhuizing is het niet mogelijk om materialen in de collectie van locatie Stompwijk te reserveren.