Parochieberichten

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com  

Bijdrage voor misintenties op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Aktie Kerkbalans, H. Laurentiuskerk rekening nr. NL49RABO 0361502168  

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl  

Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius

Zaterdag  11 juli  19.00 uur Geen viering

Zondag    12 juli  11.00 uur Eucharistie viering, met Parochiekoor

                                         Voorganger: Pastoor J. v. d. Bie

Misintenties

Overleden armen en weldoeners v.d. Parochie, Leen en Josien Olsthoorn-Lourens, Nico v. Boheemen, Gerardus en Anna v. Santen – Arkesteijn, Cees v.d. Geest, Ouders v. Boheemen – v. d. Krogt, Toos van Boheemen -Warmenhoven, Kees v. Dijk, Cor en Nel Verhagen – Kerkvliet, Piet Hilgersom Bep Luiten – Stijnman, Fer Disseldorp, Thijs Klijn, Arnold Janson, Sjaak Disseldorp, Leo Smits, Riet v.d. Horst – Knijnenburg, Sjanie Waaijer – v.d. Bosch, Bep Smits – Enze, Elisabeth v.d. Burg – Berndsen, Piet v. Schie, Riet v. Rijn – v.d. Sande, Elisabeth v. d. Salm – Bierhuis, Jan v.d. Bos, Piet Oliehoek, Jan v. Santen, Annie Olijhoek – v.d. Meer, Corrie Wensveen – Onderwater.

 

Kerkhulpen                                    Kosters    Lectoren        Misdienaars

zaterdag    11 juli  19.00 uur           geen           geen             geen

Zondag      12 juli  11.00 uur           A.v.S        Cees Bergen    geen 

Mededelingen vanuit het secretariaat  

Kerk schoonmaken: Woensdag 15 juli wordt de kerk weer schoongemaakt. We beginnen om 9.00 uur. Er is koffie met wat lekkers. Iedereen is van harte welkom.

Columbarium, voor het in gebruik nemen van een nis in het columbarium kunt U contact opnemen met het secretariaat.

Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vastgesteld.

Aanmelden via het secretariaat.

Hebt u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld.  

Contact via het secretariaat. 

Het secretariaat