Parochieberichten

Bijdrage voor misintenties op Rek.nr.     NL36 RABO 03615 009 47

Donaties t.b.v. de H. Laurentiuskerk Rek.nr. NL49 RABO 03615 02 168 

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl  

Weekvieringen in de RK Parochiekerk H. Laurentius  

Zaterdag  15 augustus                    Maria ten Hemel Opneming, is er geen viering

Zondag     16 augustus 11.00 u uur Woord en Gebed viering  met samenzang

                                                     Voorganger: Mevr. M. Turk.

 Misintenties:  Zondag 16 augustus, Overleden armen en weldoeners van onze Parochie, overleden ouders Vreeswijk v. Leeuwen, Annie v.d. Burg- v. Veen, Niek v. Schie, Piet van Schie, overleden Ouders Turkenburg- v.d. Kroft, Fer Disseldorp, Thijs Klijn, Arnold Janson, Sjaak Disseldorp, Leo Smits, Riet v.d. Horst- Knijnenburg, Sjanie Waaijer- v.d. Bosch, Bep Smits- Enze, Elisabeth v.d. Burg- Berndsen, Riet v. Rijn- v.d. Sande, Jan v.d. Bos, Elisabeth v. d. Salm-Bierhuis, Piet Oliehoek, Jan v. Santen, Annie Olijhoek- v.d. Meer, Corrie Wensveen-Onderwater.

 

Kerkhulpen                           Kosters                               Lectoren                             Misdienaars

Zaterdag 15 aug.                   A. Hilgersom

Zondag   16 aug. 11.00 u       A. Hilgersom                      Kees Bergen                                geen