Berichten RK Parochiekerk H. Laurentius – Stompwijk

Berichten- RK  Parochie Kerk  H. Laurentius – Stompwijk

Onderdeel van de RK Parochie HH Petrus en Paulus

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

Overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

www.hlaurentius.nl

Pastoor: J. v.d. Bie tel. Via het centrale nummer. 

Email adres:bie00220@planet.nl

Spreekuur op afspraak.

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 – 12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. de H. Laurentiuskerk rekening nr. NL49RABO0361502168

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Weekvieringen in de RK Parochiekerk H. Laurentius

 

Zaterdag 22 augustus  19.00 uur  Geen viering

Zondag   23 augustus  11.00 uur  Eucharistie viering met samenzang

                                                   Voorganger: Pastoor J. v. d. Bie

Misintenties:

Zondag 23 augustus, overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Jan Kerkvliet, Magda v. Santen -v. Paassen, Gerard v. Rijn, Fer Disseldorp, Thijs Klijn, Arnold Janson, Sjaak Disseldorp, Leo Smits, Riet v.d. Horst -Knijnenburg, Jeanne v.d. Bosch -v. Haaster, Ton en Carla v.d. Bosch, Cors v.d. Bosch, Sjanie Waaijer -v.d. Bosch, Bep Smits -Enze, Elisabeth v.d. Burg -Berndsen, Piet v. Schie, Riet v. Rijn -v.d. Sande, Jan v.d. Bos, Elisabeth v. d. Salm -Bierhuis, Piet Oliehoek, Jan v. Santen, Annie Olijhoek -v.d. Meer, Corrie Wensveen – Onderwater.

Kerkhulpen                                       Kosters                               Lectoren                              Misdienaars

zondag 23 aug 11.00 uur                   Henk Granneman                  Jan v. Rijn                            geen

Mededelingen vanuit het secretariaat:

Columbarium, voor het in gebruik nemen van een nis, in het columbarium, kunt U contact opnemen met het secretariaat.

Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vastgesteld.

Aanmelden via het secretariaat.

Hebt u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld.

Contact via het secretariaat