Katholieke Bond voor Ouderen te Stompwijk

Katholieke Bond van Ouderen Stompwijk

Nieuwsbrief september no 2

Klaverjassen en rummikub spelen met KBO Zoeterwoude

Donderdag 24 september komen de KBO leden uit Zoeterwoude weer op bezoek in het Dorpshuis voor een gezellige middag klaverjassen en rummikuppen met de KBO leden van Stompwijk, het Dorpshuis is open vanaf 13.15 uur, aanvang om 14.00 uur. We spelen om leuke prijzen, beschikbaar gesteld door het bestuur, de KBO – leden uit Stompwijk betalen € 2,00 per persoon, de bezoekers mogen gratis meespelen. Graag op de Soosmiddag ervoor contant betalen aan Antoon v. Santen. Het bestuur rekent op een sportieve en gezellige middag, waar iedereen het naar zijn zin heeft.

Ontmoetingsdag 13 oktober

zwabbercabaretSchrijf deze datum alvast in uw agenda. Waarom? Op deze dag zijn alle leden van de KBO welkom in het Dorpshuis, voor een gezellig samenzijn met elkaar. We beginnen met een stukje bezinning over het thema “Dienstbaarheid geeft blijheid“ door Marianne Turk. Daarna gaan we aan de koffie of thee met wat lekkers en krijgen wij een paar drankjes geserveerd.

Om ongeveer 12.30 uur staan de medewerkers van het Dorpshuis klaar om ons te gaan verwennen met een heerlijke lunch, natuurlijk mag de kroket niet ontbreken.

Dan is de tijd aangebroken om de stembanden en de lachspieren los te maken. Het ons welbekende “Zwabber Cabaret” uit Leidschendam gaat een scala aan liedjes en meezingers aan ons presenteren waar we moeilijk bij stil kunnen blijven zitten. Deze groep is nog welbekend van het 50 jarig lustrumfeest, waarbij zij ons kostelijk hebben vermaakt.

In de pauze van het optreden worden er lootjes verkocht voor Stichting Amigos. Theo Duijvestein heeft weer voor een prachtig assortiment bloembollen  gezorgd, de tuinen in Stompwijk zullen er in het voorjaar weer prachtig bijstaan.     

De kosten van deze dag bedragen € 30,00 per persoon, hierbij is alles in begrepen, de loterij valt hier buiten. U kunt het bedrag overmaken naar rekeningnummer NL04RABO0375349243 t.n.v. KBO – Stompwijk, onder vermelding van “ontmoetingsdag”. Aanmelden bij Antoon van Santen, 071-5804342 of op de Soosmiddag.

Het bestuur van KBO – Stompwijk wenst u een fijne dag toe. 

Met vriendelijke groet, het bestuur van de KBO – Soos,

Secr. Antoon van Santen