Nieuwe ontwikkelingen in “Pastoorsbos”

Kees Bergen bij het compostgedeelte

Achter de kerk van de H. Laurentius te Stompwijk ligt een privétuin welke er uit ziet als een klein park. De leeftijd dateert van de bouw van de kerk rond 1873. Het heeft net als het kerkgebouw en de pastorie een rijksmonumenten status. Dit bos/park was altijd het privé domein van de pastoor en de kapelaan en werd onderhouden door de koster van de kerk. Door de jaren heen is de situatie nogal gewijzigd. Dit maakt dat er geen vaste pastoor meer is welke woonachtig is in de pastorie en gebruik maakt van de tuin/park. De koster komt op een leeftijd dat het werk te veel voor hem wordt. Kortom een reden voor een nieuwe aanpak. 

Op verzoek van de beheercommissie is er een werkgroepje gestart met het onderhoud van het park en het maken van een plannetje voor de toekomst. De werkgroep bestaat uit Jos van Santen, Kees Bos, Arnold van Marwijk, Carlo van Bemmelen, Gerard Olsthoorn, Lau van Santen en Kees Bergen. 

De afgelopen tijd is er veel werk verzet door de paden vrij te maken van takken en begroeiing. Er zijn takkenrillen gelegd langs de paden. De begroeiing over de sloten is verwijderd, Bomen zijn gesnoeid, er zijn vele oude materialen opgeruimd welke opgeslagen waren her en der in het bos. Er zijn een tweetal plekken gecreëerd om het groenafval op te slaan en te laten composteren. Dit kan dan ter plekke worden hergebruikt. Het ziet er weer beter uit. 

Toch is dit nog niet alles. In overleg met de pastoraatgroep en de beheercommissie willen we naar een inrichting van het bos, waarbij mensen worden uitgenodigd het bos te bezoeken. Om dit mogelijk te maken wordt er een stilteplek gecreëerd, een plaats van ontmoeting. Er wordt een Mariakapelletje gemaakt en er wordt via bordjes iets verteld over de gebruiken van en in het bos in de recente geschiedenis, welke achter ons ligt. Weliswaar wordt er niet actief gestimuleerd om het bos te bezoeken maar is er de gelegenheid om bij interesse het te ervaren. Om de beleving van het bos/park optimaal te laten zijn willen we het er verzorgd en schoon uit laten zien. Daar zetten we ons voor in en hopen dat samen te doen met iedereen die met ons iets moois wil maken van het bos van de “pastoor”. 

Kees Bergen

Overgenomen uit het blad Rondom de Kerk