Parochieberichten

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl 

Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius    

Donderdag    8 oktober   19.00 uur   Rozenkrans gebed  voorganger: Jan van Rijn. 

Zaterdag        10 oktober 19.00 uur   Geen viering

Zondag          11 oktober 11.00 uur   Eucharistieviering met Parochiekoor  Voorganger: Pater v. Duijnhoven                                    

 Misintenties Bea v. Bemmelen– Turnhout, jaargetijde, Corrie v.d. Zijden- v. Leeuwen, Piet Roeling, Elisabeth Maria Lelieveld- v. Veen, Antoon Lelieveld, Sjaak Disseldorp, Leo Smits, Riet v.d. Horst- Knijnenburg, Sjanie Waaijer- v.d. Bosch, Kees v. Dijk,  Bep Smits- Enze, Elisabeth v.d. Burg- Berndsen, Piet v. Schie,  Riet v. Rijn- v.d. Sande, Jan v.d. Bos, Elisabeth v. d. Salm- Bierhuis, Piet Oliehoek, Jan v. Santen, Annie Olijhoek- v.d. Meer, Corrie Wensveen- Onderwater, Nico Knijnenburg enTheo v.d. Meer.  

Kerkhulpen                                Kosters         Lectoren           Misdienaars

Donderdag 8 oktober 11.00 uur  Adriaan H.      Jan v Rijn           geen

Zondag    11 oktober 11.00 uur Adriaan H.       Paula v Haaster   geen

Mededelingen vanuit het secretariaat  

Vluchtelingen: er is een deurcollecte gehouden voor vluchtelingen de opbrengst € 530,— is overgemaakt naar R.K. Vluchtelingen Hulp in Utrecht. 

Hebt u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld. Contact via het secretariaat  

Het secretariaat  

Oktober rozenkransmaand

Donderdag bidden we in de kerk weer het rozenkransgebed. We rekenen weer op de aanwezigheid van velen. Vooral in deze onzekere tijd willen we bij alles wat ons bezighoudt, Maria`s hulp en voorspraak vragen. Hopelijk maakt u op donderdagavond een half uurtje vrij om het rozenkransgebed mee te bidden. Om 19.00 uur bent u weer van harte welkom.              Jan van Rijn