Nieuwsflits gemeente Leidschendam-Voorburg

Nieuwsflits gemeente Leidschendam-Voorburg

Geen extra oeververbinding in Leidschendam-Voorburg

Het college van burgemeester en wethouders heeft na onderzoek en reacties van bewoners en ondernemers besloten dat er geen extra oeververbinding komt, niet bij Klein Plaspoelpolder en ook niet op een andere plek in Leidschendam-Voorburg.  

Het onderzoek naar een extra oeververbinding (brug of tunnel) om de  doorstroming van het verkeer te verbeteren ter hoogte van Klein Plaspoelpolder (KPP) in Leidschendam laat zien dat een nieuwe oeververbinding er voor zou zorgen dat veel meer verkeer door Klein Plaspoelpolder richting de Oude Trambaan en de Voorburgseweg zou gaan rijden. Het verkeer op de Sluisbrug en de Wijkerbrug en op de N14 zou wel afnemen. 

Eerder is onderzoek gedaan naar een oeververbinding in het verlengde van de Noordsingel (noordzijde Leidschendam). Uit dat onderzoek bleek dat een oeververbinding daar onrealistisch is. Daarnaast kost een extra oeververbinding bij de Klein Plaspoelpolder rond de 6,5 miljoen euro. Dat geld is er nu niet en het rijk of de provincie betaalt niet mee.

Uitstraling en eisen omgeving Leidsenhage vastgelegd

Voor het gebied van winkelcentrum Leidsenhage en het Groot Zijdepark zijn een beeldkwaliteitsplan en een programma van eisen (PVE) voor de openbare ruimte opgesteld. Omwonenden hebben vooraf meegedacht en hun voorkeur aangegeven over onderwerpen als parkeren, openbaar gebied, gebouw en reclame. Het plan is vervolgens opgesteld met hun inbreng en nog verschillende keren met hen besproken.

Ook in het verdere traject van de vernieuwing van Leidsenhage blijven omwonenden nauw betrokken. Vervolgstappen zijn de ontwikkeling van het bouwplan en het inrichtingsplan en uiteindelijk de uitvoering.

Door de vernieuwing van Leidsenhage heeft onze gemeente straks een winkelcentrum dat klaar is voor de toekomst. Een trekker voor onze gemeente, een belangrijke voorziening voor onze inwoners. Duurzaam gebouwd en goed voor de werkgelegenheid. Het vernieuwde Leidsenhage levert 500 nieuwe banen op.