Parochieberichten

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm 

Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius

Donderdag 15 oktober       19.00 uur     Rozenkrans gebed

                                                          Voorganger: Jan van Rijn

Donderdag 15 oktober       20.00 uur     Pastoraat groep vergadering

Zaterdag    17 oktober       19.00 uur    Woord en Gebed viering m.m.v. het van het EMS koor

                                                          Voorganger Marianne Turk  

Zondag      18 oktober       11.00 uur    Woord en Gebed viering met samen zang   

                                                          Voorganger    Marianne Turk                                                

Misintenties

Zaterdag 17 oktober 19.00 uur, Overleden armen en weldoeners van de Parochie, overleden ouders de Jong- v.d. Poel, Elly Bennis- v. Marwijk, Jan van Rijn, Kees v. Dijk, Sjaak Disseldorp, Leo Smits, Riet v.d. Horst- Knijnenburg, Sjanie Waaijer- v.d. Bosch, Bep Smits- Enze, Elisabeth v.d. Burg-Berndsen, Piet v. Schie,  Riet v. Rijn- v.d. Sande, Jan v.d. Bos, Elisabeth v. d. Salm- Bierhuis, Piet Oliehoek, Jan v. Santen, Annie Olijhoek- v.d. Meer, Corrie Wensveen- Onderwater, Nico Knijnenburg, Theo v.d. Meer. 

Zondag 18 oktober. 11.00 uur

Overleden armen en weldoeners van de Parochie, Arie en Rika v. Santen – Verhagen, Niek v. Schie, Piet v Schie, overleden ouders Zuidgeest- van Uffelen, overleden ouders Vreeswijk- v. Leeuwen,  overleden vader, Sjaak Disseldorp, Leo Smits, Riet v.d. Horst- Knijnenburg, Jeanne v.d. Bosch- v. Haaster, Ton en Carla v.d. Bosch, Cors v.d. Bosch,  Sjanie Waaijer- v.d. Bosch,  Bep Smits- Enze, Elisabeth v.d. Burg- Berndsen, Riet v. Rijn- v.d. Sande, Jan v.d. Bos, Elisabeth v. d. Salm-Bierhuis, Piet Oliehoek, Jan v. Santen, Annie Olijhoek-v.d. Meer, Corrie Wensveen- Onderwater, Nico Knijnenburg, Theo v.d. Meer.

 

kerkhulpen                        Kosters        Lectoren                    Misdienaars

Zaterdag 17 okt 19.00 uur   A.v.S.            geen                            geen

Zondag   18 okt 11.00 uur   H.Gr.             Kees Bergen                geen

 

Mededelingen vanuit het secretariaat. 

Columbarium, voor het in gebruik nemen van een nis, in het columbarium, kunt U contact opnemen met het secretariaat. 

Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vastgesteld.

Aanmelden via het secretariaat.  

Hebt u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld. Contact via het secretariaat.

Het secretariaat