Parochieberichten

Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius

Donderdag      28 oktober       19.00 uur   Rozenkrans gebed

                                                               Voorganger: Jan van Rijn.

Zaterdag         30 oktober        19.00 uur geen viering.

Zondag             1 november    11.00 uur Eucharistieviering,  Hoogfeest Allerheiligen,

                                                             met Parochiekoor.

                                                            Voorganger: Pastoor J. v. d. Bie.

Na afloop van deze viering is het af- scheid nemen van Pastoor J. v. d. Bie in de kerk, onder het genot van een kopje koffie.

U bent uitgenodigd!

Maandag  

2 november 19.00 uur  Allerzielen viering, Na afloop van deze viering   zegening van de graven en kruisjes ophalen van uw dierbaren                  

                                                                                                                                                                                                                                                 

Misintenties, Zondag   1 november. Overleden armen en weldoeners van de parochie, To v.d. Bos-de Vreede, Martien v.d. Bos , Jan v.d. Bos, Kees v. Dijk,

Riet v.d.Horst- Knijnenburg, Sjanie Waaijer-v.d. Bosch,  Bep Smits-Enze, Elisabeth v.d. Burg-Berndsen, Riet v. Rijn-v.d. Sande, Elisabethv. d. Salm-Bierhuis, Piet Oliehoek, Jan v. Santen, Annie Olijhoek-v.d. Meer, Corrie Wensveen- Onderwater, Nico Knijnenburg, Theo v.d. Meer.

 

Kerkhulpen                                         Koster        Lector        Misdienaars

Zondag 1   nov. 11.00 uur                    A. H.           R. Odijk       Kim Ammerlaan en

                                                                                              Kimberley v Arkelen.

Maandag 2 nov. 19.00 uur                   A.v.S.

 

Allerzielen Gedachtenisviering van overledene, maandag 2 nov. a.s. 19.00 uur voor deze viering, kunt U namen invullen op de intekenlijst achter in de kerk en bij het secretariaat. Ook verkrijgbaar graflichten a €1,50 en € 2,00 op het secretariaat.                                                                                       

Fietskring 

Woensdag gaan we de laatste keer van dit seizoen weer fietsen.

Als het weer meewerkt maken we er een mooie route van.

We vertrekken vanaf het kerkplein om 9.30 u. 

Tot woensdag, Annie van Rijn