Collectanten gezocht!!!

Van 23-28 november is de collecteweek van het MS Fonds. MS is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel. Met de opbrengst worden mensen ondersteund die getroffen zijn door deze ziekte en wordt gezocht naar een oplossing voor de problemen die hierdoor ontstaan. Hiervoor is geld nodig, vandaar deze collecte. Het is meestal koud en vroeg donker maar als u een paar uur kunt collecteren, zijn wij zeer geholpen. Voor scholieren kan het meetellen voor de maatschappelijke stage, er kan in een winkelcentrum gecollecteerd worden of huis aan huis.

Voor aanmeldingen pamela@nationaalmsfonds.nl of  telefoon 070-3860271 Carry van der Heyden, coördinator collecte MS Fonds gemeente Leidschendam Stompwijk Voorburg.  

Carry v.d. Heyden